Tervetuloa!

Tervetuloa!

Tervetuloa Vaasan, seudun ja Merenkurkun saariston uudelle sivustolle! Tämä on sivuston kehitysversio, jonka sisältöjä täydennetään. Mitä mieltä olet sivustosta?

Ohita valikko
Jäteastia

Jätehuolto, vesihuolto ja sähkö

  • Vaasan kaupunki järjestää hulevesien hallinnan Vaasassa asemakaava-alueella. Hulevedet ovat maan pinnalle, rakennuksen katolle tai muulle pinnalle kerääntyvän sade- tai sulamisveden sekä perustusten kuivatusvesiä. Hulevesien hoitamiseen liittyy myös tulvavahinkojen ehkäisy ja tulvantorjunta.

  • Kunnan vesihuolto turvaa asukkaille laadukkaan talousveden saannin sekä asianmukaisen jätevesien viemäröinnin ja käsittelyn. Vaasassa vesihuoltopalveluista vastaa Vaasan Vesi.