Tervetuloa!

Tervetuloa!

Tervetuloa Vaasan, seudun ja Merenkurkun saariston uudelle sivustolle! Tämä on sivuston kehitysversio, jonka sisältöjä täydennetään. Mitä mieltä olet sivustosta?

Ohita valikko

Ennakoiva laadunohjaus

Vaasan kaupungin rakennusvalvonta järjestää vuosittain laadunohjausiltoja uusille pientalorakentajille.

Laadunohjauksella tuetaan ja helpotetaan laadukkaiden ja kestävien valintojen tekemistä ja rakennus- ja suunnitteluprosessin käynnistämistä. Tilaisuuksissa jaetaan informaatiota rakennusluvan hakemisesta, suunnitteluun liittyvistä asioista sekä rakentamisen aikaisesta toiminnasta.

Luennot 2019

”Omat laatutavoitteet – kosteudenhallinta, sisäilman laatu, energiatehokkuus, tontin korkeusasemat”

Paloturvallisuus | Mikko Ahola, Pohjanmaan pelastuslaitos
Sähköinen luvanhaku | Mari Helala, Vaasan kaupungin rakennusvalvonta
Tontin korkeusasemat | Juha Koivusalo, WasaPlan
Kosteudenhallinta ja sisäilman laatu | Mika Korpi, FCG
Energiatehokkuus | Mauritz Knuts, VASEK

”Omat laatutavoitteet – tilasuunnittelu”

Pientalosuunnittelijoiden työnjako | Paula Frank, Vaasan kaupungin rakennusvalvonta
Tilasuunnittelu | Juha Jääskeläinen, Vaasan kaupungin rakennusvalvonta

Materiaalia aiemmilta vuosilta

Luennot 2017

“Omat laatutavoitteet – Kosteudenhallinta, sisäilman laatu, tilasuunnittelu”

Asemakaavamääräykset | Oliver Schulte-Tigges, Kaavoitus, Vaasan kaupunki
Kosteuden hallinta | Tapani Hahtokari, VAMK
Sisäilman laatu | Mika Korpi, VAMK
Tilasuunnittelu | Juha Jääskeläinen, Vaasan kaupungin rakennusvalvonta

”Laatua rakentamiseen – Energiatehokkuus”

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus | Mikko Ahola, Pohjanmaan pelastuslaitos
Pientalosuunnittelijoiden työnjako| Jorma Hoffrén, Vaasan kaupungin rakennusvalvonta
Sähköinen lupa-asiointi | Sari Manninen, Vaasan kaupungin rakennusvalvonta
Energiatehokkuus | Mauritz Knuts, VASEK

Luennot 2016

“Omat laatutavoitteet – Energiatehokkuus, kosteudenhallinta”

Energiatehokkuus | Mauritz Knuts, VASEK
Kosteuden hallinta | Tapani Hahtokari, VAMK

“Omat laatutavoitteet – Sisäilman laatu, tilasuunnittelu”

Sisäilman laatu | Mika Korpi, VAMK
Tilasuunnittelu | Juha Jääskeläinen, Vaasan kaupungin rakennusvalvonta

”Laatua rakentamiseen – infotilaisuus rakentajille”

Pientalosuunnittelijoiden työnjako
Tontinvaraus | Pertti Onkalo, Vaasan kaupungin kiinteistötoimi
Rakentajan info | Nina Lindman, Stormossen
Tontin liittyminen katuun ja viheralueisiin | Juho Kriikkula, Kuntatekniikka
Sähköliittymät | Timo Riiki, Vaasan sähkö
Pelastuslaitos ja paloturvallisuus | Mikko Ahola, Pohjanmaan pelastuslaitos
Luennot 2015

Kiinteistötoimi
Vaasan Vesi
Vaasan Sähkö
Pelastusviranomaiset
Stormossen
Pientalojen suunnittelu

Kosteuden hallinta

Sisäilman laatuTilasuunnittelu

Reelor loppuraportti (Rakennusten energiatehokkuus – Ennakoiva laadunohjaus osaksi rakennusvalvontaa
Oulun rakennusvalvonta
Pientalon laatu -ohjelma
RTY esitys