Tervetuloa!

Tervetuloa!

Tervetuloa Vaasan, seudun ja Merenkurkun saariston uudelle sivustolle! Tämä on sivuston kehitysversio, jonka sisältöjä täydennetään. Mitä mieltä olet sivustosta?

Ohita valikko
kokous

Osallistu ja vaikuta

Vaasa on ihmisten kaupunki. Haluamme, että jokaiselle löytyy omannäköinen tapa osallistua ja tehdä kaupungista yhteinen. Tervetuloa tutustumaan vaikuttamiskanaviin ja demokraattiseen päätöksentekoon.

Palautekanava

Voit antaa palautetta Vaasan kaupungin palveluista ja toiminnasta Oheisen linkin kautta:

Siirry palautepalveluun

 

 

 

Osallistumisohjelma

Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Näin sanoo kuntalaki. Osallistumista voidaan edistää esimerkiksi keskustelutilaisuuksilla, kuntalaisraadeilla, lausuntopyynnöillä, kokemusasiakkuuksilla ja tukemalla asukkaiden sekä yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.

Vaasan osallistumisohjelman tavoitteena on saada vaasalaisten ääni paremmin kuulumaan kaupungin asioiden hoidossa. Ohjelman perusajatuksena on OSALLISTUVA VAASA, jossa vaasalaiset, heidän valitsemansa luottamushenkilöt ja kaupungin henkilöstö ovat jatkuvassa avoimessa ja aktiivisessa vuorovaikutuksessa.

Valmisteltu yhdessä

Osallistumisohjelmaa valmisteltiin kuntalaisia, kaupungin henkilöstöä, kaupungin eri toimielinten ja vaikuttamisryhmien edustajia sekä eri alojen asiantuntijoita kuullen. Ohjelmatyön etenemisestä tiedotettiin säännöllisesti kaupungin internet-sivuilla ja palautetta sai lähettää valmistelijoille.

Lue ohjelma tästä. 

Vapaaehtoistoiminta

Kun haluat tehdä hyvää ja antaa aikaasi, tarjoamme vapaaehtoistyöhön ikäihmisten parissa valmiit kanavat.

Vapaaehtoistoiminnassa saat uusia kokemuksia, mielekästä tekemistä ja löydät uutta sisältöä arkeesi.

Vapaaehtoisena et tarvitse erikoisosaamista. Voit olla minkä ikäinen tahansa. Tukenasi on kaupungin työntekijä. Voit valita itsellesi sopivat työajat ja -tehtävät ja työskennellä omien voimavarojesi mukaan.

Vapaaehtoisena sinut on vakuutettu ryhmätapaturmavakuutuksella, joka on voimassa vapaaehtoistoiminnan aikana sekä tehtävään liittyvillä meno- ja paluumatkoilla.

Mukaan toimintaan tultaessa saat perehdytyksen. Pohditaan yhdessä mikä olisi juuri sinulle sopiva toimintamuoto.

Esimerkkejä vaihtoehdoista

 • Palvelutalon pienkodin tai asukaan ystävänä,
  ulkoilu- ja juttukaverina
 • Sairaalan osaston tai potilaan ystävänä,
  ulkoilu- ja juttukaverina
 • Tapahtumissa esiintyjänä:
  laulujana, laulattajana, soittajana tai säestäjänä
 • Nettiasioiden neuvojana
 • Ryhmänohjaajana

Tai voimme suunnitella uuden juuri sinulle sopivan vapaaehtoistoimintamuodon.

Ota yhteyttä soittamalla 040 717 3005, s-postilla seija.nyqvist@vaasa.fi ja sovitaan tapaamisaika

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman ja sen toimeenpanon tavoitteena on tehdä Vaasan kaupungista tasa-arvoisempi ja yhdenvertaisempi paikka asua ja elää sekä tehdä työtä.

Sillä edistetään sekä palvelun saajien eli kuntalaisten että henkilöstön tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ennaltaehkäistään syrjintää. Pyrkimyksenä on lisätä tietoisuutta tasaarvo- ja yhdenvertaisuusasioista sekä kehittää henkilöstöä ja palveluja siten, että monimuotoisuus hyväksytään ja osataan huomioida kaikissa toiminnoissa.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2018

 • Asukasyhdistykset ja aluetoimikunnat

  Asukkaat tekevät kaupungin. Vaasan asukasyhdistykset ovat tärkeitä asuinalueensa tuntijoita ja kehittäjiä.

 • Kuntalaisaloite

  Kunnan asukkaalla on kuntalain mukaan oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloite saa olla sisällöltään ja muodoltaan vapaamuotoinen, kunhan siitä selviää, mitä aloitteella esitetään.

 • Neuvostot

  Neuvostojen avulla halutaan taata vanhusten, vammaisten, nuorten ja maahanmuuttajien äänen kuuluminen Vaasassa. Neuvostojen kautta asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa suoraan päätöksentekoon.

 • Nuorten vaikuttaminen

  Jokaisen on tärkeää tulla kuulluksi, ja kaikille tulee turvata oikeudet vaikuttaa omiin asioihinsa.

 • Vaalit

  Valtio ja kunnat toimivat edustuksellisen demokratian pohjalta. Kansalaiset valitsevat vapaissa vaaleissa Suomen tasavallan presidentin sekä edustajansa eduskuntaan, Euroopan parlamenttiin ja kunnallisiin päätöksentekoelimiin.