Tervetuloa!

Tervetuloa!

Tervetuloa Vaasan, seudun ja Merenkurkun saariston uudelle sivustolle! Tämä on sivuston kehitysversio, jonka sisältöjä täydennetään. Mitä mieltä olet sivustosta?

Ohita valikko

Neuvostot

Neuvostojen avulla halutaan taata vanhusten, vammaisten, nuorten ja maahanmuuttajien äänen kuuluminen Vaasassa. Neuvostojen kautta asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa suoraan päätöksentekoon.

Neuvostot valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, ja niiden kokoonpanossa huomioidaan mm. eri kaupunginosien asukkaiden edustus. Neuvostot ajavat edustamansa ryhmän etua: tekevät aloitteita, antavat lausuntoja ja seuraavat suunnittelua ja päätöksentekoa.

Tutustu tarkemmin neuvostoihin ja ota rohkeasti yhteyttä, neuvostot ovat olemassa asukkaita varten.

 

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto:

  • Koostuu 13–22 –vuotiaista vaasalaisista nuorista
  • Ottaa kantaa nuoria koskeviin asioihin ja vie eteenpäin nuorten ideoita ja aloitteita kaupungin virkamiehille ja päättäjille
  • Järjestää nuorille mieluista toimintaa

Vaasalaiset nuoret valitsevat nuorisovaltuuston edustajat. Ehdokasasettelu ja äänestäminen tapahtuu Vaasan yläkouluissa, lukioissa ja ammatioppilaitoksissa.

Linkki

Vanhusneuvosto

Vaasan Vanhusneuvoston toimii vaikuttamis-, tiedottamis- ja yhteistyöelimenä ikääntyneiden, viranomaisten, päätöksentekijöiden ja muiden yhteistyötahojen välillä. Neuvosto tukee ja edistää ikääntyneiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja selviytymistä eri toiminnoissa seuraamalla kaupungin eri hallintokuntien toimia ja päätöksentekoa ja vaikuttamalla niihin.

Neuovoston jäsenet valitaan eläkeläisjärjestöjen kautta.

Linkki

Maahanmuuttajaneuvosto

Maahanmuuttajaneuvosto perustettiin vuonna 2006 valtuustoaloitteen perusteella.  Neuvosto  edistää maahanmuuttajien kotouttamista ja pyrkii vaikuttamaan maahanmuuttajille annettaviin palveluihin. Neuvostossa on kaksitoista (12) jäsentä, joista puolet nimetään kaupunginhallituksen lautakunnista ja puolet maahanmuuttajajärjestöistä.

Linkki

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto on asetettu vuodesta 1987 lähtien. Se on kaupungin ja sen alueella toimivien henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin.

Linkki