Tervetuloa!

Tervetuloa!

Tervetuloa Vaasan, seudun ja Merenkurkun saariston uudelle sivustolle! Tämä on sivuston kehitysversio, jonka sisältöjä täydennetään. Mitä mieltä olet sivustosta?

Ohita valikko

Vammaisten asumispalvelut

Asumispalveluilla tarkoitetaan palvelu- ja tukiasumisen järjestämistä sekä erilaisia tuki- ja palvelutoimintoja, jotka mahdollistavat vammaisen henkilön itsenäisen asumisen.

Palveluasuminen voidaan järjestää omassa asunnossa, palveluasumisryhmässä, palvelutalossa tai muussa asumisyksikössä vammaisen henkilön yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Vaikeasti vammaiset

Kunnan on järjestettävä palveluasuminen vaikeavammaiselle henkilölle, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista.

Vammaispalvelulain mukaiseen palveluasumiseen kuuluvat asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut. Näitä palveluja ovat muun muassa avustaminen liikkumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, pukeutumisessa, ruokataloudessa ja asunnon siivouksessa.

Palveluja järjestetään esimerkiksi henkilökohtaisen avustajan, kotipalvelun, ostopalvelujen avulla tai palvelutalossa. Kaikki asumiseen liittyvät palvelut ovat maksuttomia vaikeavammaiselle käyttäjälle.

Kehitysvammaiset

Kehitysvammaiselle henkilölle järjestetään asumispalveluja erityishuoltolain mukaan, jos muut palvelut eivät ole riittäviä tai hänelle sopivia.

Asumispalvelu voi olla tuettu tai ohjattu asuminen omassa asunnossa tai ohjattu tai autettu asuminen ryhmäasuntolassa. Asumispalveluja järjestetään tukiasunnoissa tai kaupungin omissa asumisyksiköissä, kuntayhtymien asumisyksiköissä ja ostopalveluna. Ylläpidosta peritään maksu, mutta muuten asumispalvelut ovat maksuttomia käyttäjille.

Vaasan kaupungin asumisyksiköt kehitysvammaisille henkilöille

Kivikoto

Tehokatu 8, 65320 VAASA

Yhdyshenkilöt: johtava ohjaaja p. 040 534 6122, tilapäishoidon ohjaaja p. 040 149 8133, Kivikoto p. 06 325 2630 ja tilapäishoito p. 040 731 5600

Kivikodon facebook sivut löytyvät osoitteesta: https://www.facebook.com/kivikoto/

Kivikoto järjestää tehostettua asumispalvelua sekä tilapäishoitoa kehitysvammaisille henkilöille Vaasan Melaniemessä. Asumisyksikkö on yksitasoinen rakennus, joka on jaettu kolmeen erilliseen soluun. Sijainti on luonnon ja hyvien ulkoilumaastojen läheisyydessä.

Vakituisten asukkaiden käytössä on kaksi solua. Molemmissa soluissa asuu viisi vakituista asukasta. Kummassakin solussa on myös yksi huone tilapäishoidossa käyville aikuisille kehitysvammaisille asiakkaille.

Kolmas soluista on tarkoitettu alaikäisille tilapäishoidon asiakkaille. Tilapäishoidon soluun on erillinen sisäänkäynti ja käytössä on myös aidattu leikkipiha. Solussa on paikkoja viidelle lapselle kerrallaan. Tilapäishoitoa järjestetään kehitysvammaisille henkilöille omaishoitajien lakisääteisten lomien aikana ja/tai perheiden tukitoimina.

Toiminta-ajatuksena on tarjota kehitysvammaisille mahdollisuus viettää täysipainoista elämää ja antaa asukkaille yksilöllistä tukea, ohjausta ja hoitoa. Tavoitteenamme on lisätä henkilöiden itsenäisyyttä ja itsemääräämisoikeutta sekä edistää ja ylläpitää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Lisäksi annamme perheelle mahdollisuuden lepäämiseen lasten tilapäishoidon aikana.

Henkilökuntaan kuuluu johtava ohjaaja, sosiaaliohjaaja ja 16 hoitajaa. Henkilökunta työskentelee kolmivuorotyössä.

Kotikulta ja Kultapiha

Kotikulta/Kultapiha- asumispalvelukokonaisuus muodostuu kahdesta eri yksiköstä ja ne sijaitsevat Kotirannalla. Yksiköt tuottavat sekä tehostettua että tuettua palveluasumista kehitysvammaisille henkilöille. Asukaspaikkoja on yhteensä 15:

 • Kotikulta
  Kustaalantie 28, talo 3, 65230 VAASA
 • Yhdyshenkilöt: johtava ohjaaja p. 040 764 7838, asuntola p. 040 648 3138
 • Kotikulta on omakotityyppinen asumisyksikkö, jossa on viisi tuetun asumisen asukaspaikkaa. Henkilökuntaan kuuluu kaksi hoitajaa ja johtava ohjaaja. Hoitajat työskentelevät kahdessa vuorossa.

 

 • Kultapiha
  Sorsantie 10 D, 65230 VAASA
 • Yhdyshenkilöt: johtava ohjaaja p. 040 764 7838, asuntola p. 040 638 6723.
 • Pienkerrostalossa sijaitseva Kultapiha muodostuu neljän asukkaan esteettömästä ryhmäkodista ja kuudesta yksittäisestä tukiasunnosta. Henkilökuntaan kuuluu seitsemän hoitajaa ja he työskentelevät kolmivuorotyössä.
 • Yksiköillä on yhteinen johtava ohjaaja Purohovin kanssa

Toiminta-ajatuksena yksiköissä on tukea henkilöä tasa-arvoiseen elämään monipuolisten ja yksilöllisten palveluiden avulla. Päämääränä turvallinen, yksilöllinen ja mahdollisimman omatoiminen asuminen. Henkilökunta ohjaa ja opastaa asukkaita mahdollisimman yksilöllisesti ottaen huomioon jokaisen asukkaan erityistarpeet.

Purohovi

Lystitie 2-4, 65300 Vaasa

Yhdyshenkilö: johtava ohjaaja p. 040 764 7838. Asuntola p. 06 325 2598.

Purohovi tuottaa sekä tehostettua että tuettua palveluasumista kehitysvammaisille henkilöille. Yksikössä on 16 asukaspaikkaa, joista 12 paikkaa on ryhmäasumisen puolella ja neljä paikkaa on tuettua asumista omissa erillisissä asunnoissa.

Purohovi on suunniteltu varta vasten käyttöömme. Tilat ovat esteettömät ja toimimme yhdessä tasossa. Sijainti on rauhallisella asuinalueella ja läheltä löytyy hyviä ulkoilumahdollisuuksia, kauppoja, terveyskeskus ja apteekki. Oma piha kesäkeittiöineen, marjapensaineen ja omenapuineen tuo kodikkuutta pihapiiriin.

Toiminta-ajatuksena on tukea henkilöä tasa-arvoiseen elämään monipuolisten ja yksilöllisten palvelujen avulla kohti turvallista ja mahdollisimman itsenäistä asumista. Huomioimme asukkaat yksilönä ja jokainen saa tarvitsemansa tuen, avun ja ohjauksen omien tarpeidensa pohjalta. Jokainen asukas on vahvasti osallisena omassa elämässään.

Purohovissa eletään normaalia arkea, johon kuuluu mm. kodin askareet ja yhdessäolo. Myös harrastukset, matkat ja yhteydet läheisiin ja tuttaviin sekä erilaisiin tapahtumiin osallistuminen ovat osa meidän elämää.

Henkilökuntaan kuuluu johtava ohjaaja (yhteinen Kotikulta, Kultapihan kanssa) sekä 11 hoitajaa. Kodissa työskennellään kolmivuorotyössä.

Purohovilla on sivut facebookissa: https://www.facebook.com/purohovi/

Mäkihovi

Mäkikaivontie 20, 65100 VAASA

Yhdyshenkilöt: vastaava ohjaaja p. 040 757 3500.

O-solu & tukiasuminen p. 0400 864 541 ja
A-solu p. 040 590 2238

Mäkihovin asuntola on yhteensä 22-paikkainen kehitysvammaisten tehostetun ja tuetun palveluasumisen yksikkö. Asuntola sijaitsee v. 2009 rakennetussa uudisrakennuksessa Mäkikaivon alueella Hietalahdessa, kävelymatkan päässä keskustan palveluista.

Henkilökuntaan kuuluu johtava ohjaaja ja 12 hoitajaa. Henkilökunta työskentelee kolmessa vuorossa.

A-solussa asuu 6 eriasteisesti autistista asukasta, jotka tarvitsevat strukturoitua henkilökunnan ohjausta ja tukea ympäri vuorokauden. Työntekijöitä A-solussa työskentelee samanaikaisesti kaksi kerrallaan.

O-solussa asuu 8 asukasta, joiden arjen tukena ja apuna ympärivuorokautisesti on yksi hoitaja kerrallaan.

Mäkihovin 2. kerroksessa sijaitsee 8 erillistä tukiasuntoa, joissa asuu eri tavoin tukea tarvitsevia nuoria aikuisia kehitysvammaisia.

Tavoitteenamme on tukea asukkaiden omatoimisuutta sekä kykyä yksilölliseen asumiseen. Yksilöllisen tuen, ohjauksen ja kannustuksen avulla mahdollistamme asukkaiden hyvän elämänlaadun.

Puistokoti

Pitkänlahdenkatu 31-33 E, 65100 VAASA

Yhdyshenkilöt: Johtava ohjaaja p. 040 588 5896 ja Puistokoti p. 06 325 2603.

Puistokoti sijaitsee lähellä Vaasan keskustaa. Koti muodostuu ryhmäasuntolasta ja tukiasunnoista ruotsinkielisille ja suomenkielisille kehitysvammaisille henkilöille. Yksikössä on 14 asukaspaikkaa, joista kahdeksan paikkaa on ryhmäasumisen puolella ja neljä paikkaa on tuettua asumista erillisissä asunnoissa.

Jokainen asukas huomioidaan yksilönä ja hän saa tarvitsemansa tuen, avun, ja ohjauksen omien tarpeidensa pohjalta. Asukkaita ohjataan ja tuetaan omatoimisuuteen niin kodin askareissa, kuin kodin ulkopuolella tapahtuvissa toiminnoissa/tehtävissä kunkin asukkaan omat voimavarat ja persoonallisuus huomioiden. Asukkaat osallistuvat myös erilaisiin harrastuspiireihin – kukin omien mieltymystensä mukaan. Myös matkat, retket, yhteydet omaisiin ja ystäviin värittävät ja virkistävät elämää. Puistokodin kolme tärkeintä arvoa on ihmisarvon kunnioitus, turvallisuus ja ammattitaito.

Henkilökuntaan kuuluu johtava ohjaaja ja seitsemän hoitajaa. Kodissa työskennellään ympärivuorokautisesti.

Verkkokoto

Verkkokatu 1 C, 65230 Vaasa

Yhdyshenkilö: Johtava ohjaaja p. 040 588 5896. Verkkokoto p. 040 648 7052.

Verkkokoto sijaitsee Vetokannaksella. Koti muodostuu ryhmäasuntolasta ja tukiasunnoista ruotsinkielisille kehitysvammaisille henkilöille. Yksikössä on yhdeksän asukaspaikkaa, joista viisi paikkaa on ryhmäasumisen puolella ja neljä paikkaa on tuettua asumista omissa erillisissä asunnoissa.

Painopiste toiminnoissa on hyvinvointi, toiminnallisen ja merkityksellisen arjen ylläpitäminen asukkaille. Jokainen asukas huomioidaan yksilönä ja hän saa tarvitsemansa tuen, avun, ja ohjauksen omien tarpeidensa pohjalta. Tavoitteenamme on tukea asukkaan yksilöllisyyttä ja selviytymistä itsenäisesti omassa asunnossaan. Verkkokodin kolme tärkeintä arvoa on ihmisarvon kunnioitus, turvallisuus ja ammattitaito.  ​

Henkilökuntaan kuuluu johtava ohjaaja (yhteinen Puistokodin kanssa) sekä kuusi hoitajaa. Kodissa työskennellään ympärivuorokautisesti.

Kuinka otan palvelun käyttöön

Kehitysvammaisten asumisyksiköiden sosiaalityö sosiaaliohjaajat puh.aika klo 9-10

 • 06 235 3957 tai 06 325 3959

 • Lisätietoja vammaisten asumisyksiköistä: asumisyksiköiden johtaja p. 06 325 2538

Aikuisten sosiaalityö

Uudet asiakkaat:

palvelutarpeen arviointi

ma-pe klo 8-11

puh 040-5753109

Muut voivat ottaa yhteyttä suoraan vammaispalveluun
sosiaalityöntekijät puh.aika klo 9-10 p. 06 325 2678 (sukunimi A-K + ruotsinkieliset) ja p. 06 325 4230 (sukunimi L-Ö + Vähäkyrö)
johtava sosiaalityöntekijä p. 06 325 2947