Tervetuloa!

Tervetuloa!

Tervetuloa Vaasan, seudun ja Merenkurkun saariston uudelle sivustolle! Tämä on sivuston kehitysversio, jonka sisältöjä täydennetään. Mitä mieltä olet sivustosta?

Ohita valikko
äiti ja vauva

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelun tavoitteena on vahvistaa perheen arjessa selviytymistä ja sitä, että perhe itse löytäisi elämänhallinnan ja omat voimavaransa.

Lapsiperheiden kotipalvelun hoitaja huolehtii lapsista yhdessä vanhempien kanssa, ohjaa kasvatuksessa, tukee vanhemmuudessa, arkirutiinien hallinnassa ja perheen toimintakyvyn parantamisessa muuttuvissa elämäntilanteissa. Kotipalvelua voidaan myös antaa ennaltaehkäisevänä lastensuojeluna.

Kotipalvelua voi saada tilapäisesti tai pitkäkestoisesti ja suunnitelmallisesti.

Asiakas maksaa kotipalvelusta bruttotulojen, perheen koon ja palvelun määrän mukaan määräytyvän kuukausimaksun tai käynnin pituuden mukaan määräytyvän käyntimaksun (asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista).

Lapsiperheiden kotipalvelua voi saada joko tilapäisenä tai säännöllisenä palveluna.

Kotipalvelun myöntämisen kriteerit

Perheessä on alle 18-vuotiaita lapsia
Raskauteen tai synnytykseen liittyvä erityinen avuntarve
Monikkoperheet
Vanhemman yllättävä sairastuminen, uupuminen tai muu kriisitilanne perheessä
Lasten hoidollinen ja kasvatuksellinen ohjaus
Perheen arkirutiinien hallinta ja vahvistaminen
Äkilliset elämänmuutokset ja perheen oman toimintakyvyn tukeminen muutostilanteessa
Vanhemman ja vauvan vuorovaikutuksen tukeminen
Vanhemman tai lapsen vamma tai pitkäaikainen sairaus
Syrjäytymisvaarassa olevien perheiden tukeminen ja ohjaus
Muu erityinen tarve, joka arvioidaan yhdessä muiden perheen kanssa työskentelevien tahojen kanssa

Lapsiperheiden kotipalvelua ei myönnetä seuraavissa tapauksissa

Äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, jos vanhemmalla on oikeus jäädä hoitamaan lasta
Pelkkään siivoukseen
Päivähoitoikäisten lasten pelkkään lastenhoidolliseen tarpeeseen, päivähoito on ensisijainen palvelu
Pienten koululaisten aamu-, iltapäivä- ja loma-ajoista johtuviin lastenhoitotarpeisiin
Kotona tehtävän etätyön, opiskelun tai harrastuksen vuoksi
Sairauden hoidollisiin tilanteisiin, esimerkiksi lääkkeenanto.

Yhteystiedot

Lisätietoja

  • Lapsiperheiden kotipalveluohjaaja puh. 06 325 2359