Tervetuloa!

Tervetuloa!

Tervetuloa Vaasan, seudun ja Merenkurkun saariston uudelle sivustolle! Tämä on sivuston kehitysversio, jonka sisältöjä täydennetään. Mitä mieltä olet sivustosta?

Ohita valikko
Perhe Trampoliinilla

Toimintaterapia

Toimintaterapia on tutkimukseen perustuvaa toiminnan, neuvonnan ja ohjauksen avulla annettavaa kuntoutusta. Tavoitteena on yhdessä asiakkaan kanssa löytää ratkaisuja arkielämän haasteisiin.

Lasten toimintaterapia

Lasten toimintaterapiassa tuetaan sekä pienten että kouluikäisten lasten kasvua ja kehitystä. Lasten toimintaterapia painottuu arviointiin ja yksilölliseen toimintaterapiaan sekä vanhempien ja päivähoidon henkilökunnan ohjaamiseen. Tutkimuksen perusteella suunnitellaan tarvittaessa toimintaterapia joko seurantakäynteinä tai terapiajaksoina. Toimintaterapia toteutetaan vastaanotolla ja tarvittaessa päiväkoti- tai koulukäynneillä.

Aikuisten toimintaterapia

Aikuisten toimintaterapia on tarkoitettu henkilölle, jolla pitkäaikainen sairaus tai vammautuminen vaikeuttaa selviytymistä päivittäisissä toiminnoissa. Toimintaterapian avulla pyritään edistämään arkielämässä tarvittavia taitoja ja valmiuksia. Toimintaterapiassa arvioidaan kuntoutustarvetta. Lisäksi toimintaterapeutti tekee moniammatillista yhteistyötä asiakkaan läheisten ja muun tukiverkoston kanssa.

Toimintaterapia on maksutonta alle 18-vuotiaalle.
Yli 18-vuotiaiden toimintaterapiakäynti on 11,40 eur/kerta. Toimintaterapia kuuluu maksukaton piiriin.
Apuväline-, asunnonmuutostyökäynti sekä lepolastojen valmistus/korjauskäynti on maksuton.

Yhteystiedot

Toimintaterapiaan tarvitaan aina lähete:

Lapset neuvola- tai kouluterveydenhoitajan tai lääkärin lähetteellä. Aikuiset lääkärin lähetteellä.

Vastaava toimintaterapeutti

  • 040 751 5560

Käyntiosoite (lasten toimintaterapia): Pääterveysasema III krs, osoite Tammikaivontie 4, 65100 VAASA
Käyntiosoite (aikuisten toimintaterapia): Pääterveysasema II krs, osoite Tammikaivontie 4, 65100 VAASA