Tervetuloa!

Tervetuloa!

Tervetuloa Vaasan, seudun ja Merenkurkun saariston uudelle sivustolle! Tämä on sivuston kehitysversio, jonka sisältöjä täydennetään. Mitä mieltä olet sivustosta?

Ohita valikko
TaiKon

Käsityö 4 ja teemaopinnot

2003-2005 syntyneet ja 2000-2002 syntyneet

(texten är ut läroplanen och bör skrivas om)

Opintokokonaisuus 4 (13-14-vuotiaat)
Tavoitteet
– Oppilas osaa etsiä inspiraatiota ja laatia omia projekteja perustuen omiin ideoihin, ajatuksiin,
tarpeisiin ja kokemuksiin.
– Osaa työskennellä itsenäisesti ja ennakkoluulottomasti kokeilla erilaisia ilmaisutapoja
saadakseen syvempää tietämystä omilla kiinnostusalueillaan
– On tietämystä piirustuksista ja ilmiöistä tekstiilitaiteessa, taidetekstiileissä sekä puu- ja
metallitaiteessa
– Osaa ilmaista omia tunteita ja ajatuksia töissään ja sanallisesti kertoa oman työnsä sisällöstä ja
sanomasta
– Osaa pohtia ja arvioida omaa työtään
– osaa suhteuttaa oman työnsä nykytaiteeseen ja omiin kiinnostuksen kohteisiinsa ja visuaalisen
kulttuurin mielenkiintoisiin kohteisiin

Opintokokonaisuus 4 (15-17- > 18-vuotiaat)
Tavoitteet
– Oppilas on yritteliäs ja aloitteikas ja pystyy työskentelemään itsenäisesti omien
käsityöprojektiensa parissa lähtökohtana omat tarpeet ja kiinnostuksen kohteet.
– Oppilas ymmärtää miten muotoilu, mitkä työtavat sekä materiaali- ja tekniikkavalinnat
vaikuttavat käsityöprosessiin ja lopulliseen tuotteeseen
– Pitää käsityötä ilmaisutapana ja kannan ottamisen tapana.
– Oppilas tuntee nykytaiteen ja ympäristötaiteen ilmiöt ja suuntaukset.
– Oppilas kehittää oman ilmaisun ja osaa kertoa siitä sekä suullisesti että kirjallisesti
– Oppilas syventyy edelleen omien käsityöllisten kiinnostusalueidensa puitteissa.
– Oppilas on saanut käsityksen siitä, minkälaista on olla käsityöyrittäjä ja hän ymmärtää
käsityöläisperinteitä
– Oppilas on käsityökulttuurin aktiivinen havainnoija, kuluttaja ja tuottaja
– Oppilas on koostamassa portfoliota, joka sisältää työpäiväkirjan ja teoksia ja joka sisältyy osana
oppilaan lopputyötä hänen saatettuaan opintonsa päätökseen.

Käsityö 4 ja teemaopinnot (kaksikielinen ryhmä)

90 min. / viikko (15 viikkoa syksyllä ja 15 viikkoa keväällä)

Opettaja: Anne Viinikka

Opetuspaikka: Kasarmi 11, Tupa 6/Kuvataide

Päivä ja kello: To: 19.00-20.30

Syyslukukausi: 22.8.2019 – 5.12.2019 (30 oppituntia)
Kevätlukukausi: 9.1.2020 – 7.5.2020 (30 oppituntia)

Kurssimaksu: 98,00 €