Tervetuloa!

Tervetuloa!

Tervetuloa Vaasan, seudun ja Merenkurkun saariston uudelle sivustolle! Tämä on sivuston kehitysversio, jonka sisältöjä täydennetään. Mitä mieltä olet sivustosta?

Ohita valikko
TaiKon

Mediataide 3

2005-2007 syntyneille

(texten är direkt ur läroplenen och bör skrivas om)

Oppilas
– kehittää omakohtaista suhdettaan mediaan, taiteeseen ja teknologiaan
– laajentaa mediataiteiden tuntemustaan ja kehittää kriittistä medialukutaitoaan
– työskentelee ja ilmaisee itseään omissa mediaympäristöissään.
– perehtyy mediataiteisiin liittyvään toimintaan oppilaitoksen ulkopuolella
– tutkii teoksissaan ympäröivän mediamaailman ilmiöitä.
– käyttää mediateknologiaa oman ajattelunsa ja ilmaisunsa välineenä
– kehittää taitojaan työskennellä ja tehdä teoksia mediateknologian keinoin.
– käyttää mediataiteiden tarjoamia vuorovaikutuksen mahdollisuuksia omassa ilmaisussaan
– työskentelee ja tekee teoksia yksin ja yhteistyössä muiden kanssa
– ymmärtää osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia mediataiteissa.

Mediataide 3

90 min. / viikko (15 viikkoa syksyllä ja 15 viikkoa keväällä)

Opettaja: Anu Valkama

Opetuspaikka: Kasarmi 11, Tupa 7/Käsityö

Päivä ja kello: Ke: 18.15-19.45

Syyslukukausi: 21.8.2019 – 4.12.2019 (30 oppituntia)
Kevätlukukausi: 8.1.2020 – 22.4.2020 (30 oppituntia)

Kurssimaksu: 98,00 €