Tervetuloa!

Tervetuloa!

Tervetuloa Vaasan, seudun ja Merenkurkun saariston uudelle sivustolle! Tämä on sivuston kehitysversio, jonka sisältöjä täydennetään. Mitä mieltä olet sivustosta?

Ohita valikko
TaiKon

Nykytanssi 4

2007-2008 syntyneille

(texten är direkt ut läroplanen och bör skrivas om)

Opintokokonaisuus 4

Tavoitteet:       Oppilas

 • suhtautuu myönteisesti omaan kehoonsa ja sen haastamiseen
  kunnioittaa omaa ja muiden ilmaisua, myös eri taideaineiden välillä
 • oppii asettamaan itselleen tarkoituksenmukaisia ja realistisia tavoitteita sekä omien  fyysisten ominaisuuksiensa että tanssitaitojensa kehittämisessä
 • oppii sanallistamaan ja jakamaan kokemuksiaan sekä tanssimisesta että tanssista taidemuotona
 • avartaa tanssikäsitystään tutustumalla tanssin kulttuurisiin elementteihin ja ilmiöihin
 • ymmärtää tanssin suhdetta muihin taiteisiin
 • harjaantuu kokonaisvaltaiseen ilmaisuun sekä tanssin harjoittelu- että esiintymistilanteissa
 • oppii omatoimisuutta toiminnassaan sekä vastuun ottamista myös ryhmän jäsenistä
 • osaa valmistautua itsenäisesti esiintymistilanteisiin sekä kantaa vastuuta erilaisissa esiintymistilanteissa ja –ympäristöissä h
 • allitsee perusopintojen oppisisällön mukaiset tiedot ja taidot, joiden pohjalta hänellä on  edellytykset siirtyä tanssin syventäviin opintoihin

Nykytanssi 4 / Nutidsdans 4 (kaksikielinen ryhmä)

90 min. ja 75 min. / viikko, lisäksi kolmas kerta valinnainen viikossa kaksi jaksoa vuodessa (akrobatiaa ja street/jazz)

Pää-opettajana Viivi Sjöblom, toisena opettajana Mia Wiik.

Ryhmällä on kerran viikossa tunti oman ryhmänsä kanssa ja kerran viikossa tunti yhdessä nykytanssi 3-ryhmän kanssa. Lisäksi tarjotaan valinnaisia kursseja eri tanssilajeissa vuoden aikana.

Opettaja: Viivi Sjöblom

Opetuspaikka: Kasarmi 11, Teatteri, Blackbox

Syyslukukausi: 19.8.2019 – 20.12.2019 (70 oppituntia)

Kurssimaksu: 130,00 €