Tervetuloa!

Tervetuloa!

Tervetuloa Vaasan, seudun ja Merenkurkun saariston uudelle sivustolle! Tämä on sivuston kehitysversio, jonka sisältöjä täydennetään. Mitä mieltä olet sivustosta?

Ohita valikko
TaiKon

Nykytanssi 3 / Nutidsdans 3

2009-2010 syntyneet

(Direkt ur läroplanen. Bör skrivas om)

Opintokokonaisuus 3
Tavoitteet: Oppilas
– kunnioittaa omaa ja muiden kehollista ilmaisu
– oppii omatoimisesti antamaan tilaa toisille sekä suhteuttamaan liikkumisensa tilaan ja
toisten liikkumiseen
– omaksuu tietoja ja taitoja kehollisen hyvinvointinsa edistämiseksi sekä terveellisen
elämäntavan noudattamisen tueksi
– ymmärtää pitkäjänteisen työskentelyn merkityksen tanssitaitojensa kehittämisessä
– oppii vastaanottamaan ja hyödyntämään rakentavaa palautetta
– saa kokemuksia erilaisista kehon käytön ja ilmaisun mahdollisuuksista sekä musiikin
hyödyntämisestä eri tanssityyleissä
– harjaantuu tanssi- ja liikeimprovisaatioon liittyvissä taidoissa sekä osaa hyödyntää
mielikuvitustaan ja luovuuttaan tanssissa
– omien pienimuotoisten koreografien teko

Nykytanssi 3 / Nutidsdans 3 (kaksikielinen ryhmä)

60 min. ja 75 min. / viikko

Pää-opettajana toimii Mia Wiik, toisena opettajana Viivi Sjöblom.

Toinen viikkotunti oman ryhmä kanssa, toinen yhteistunti nykytanssi 4-ryhmän kanssa. Mikäli osa tanssijoista toivovat lisätunteja viikossa, he voivat käydä myös osittain nykytanssi 4-ryhmän tunneilla. Lisäksi tarjotaan valinnaisia kursseja eri tanssilajeissa vuoden aikana.

Opettaja: Mia Wiik

Opetuspaikka: Kasarmi 11, Teatteri, Blackbox

Syyslukukausi: 19.8.2019 – 20.12.2019 (61 oppituntia)

Kurssimaksu: 124,00 €