Tervetuloa!

Tervetuloa!

Tervetuloa Vaasan, seudun ja Merenkurkun saariston uudelle sivustolle! Tämä on sivuston kehitysversio, jonka sisältöjä täydennetään. Mitä mieltä olet sivustosta?

Ohita valikko
TaiKon

Teatteritaide 4

2004-2006 syntyneille

(texten är direkt ut läroplanen och bör skrivas om)

Oppilas
– on syventänyt tietojaan teatteritaiteen ilmaisusta ja sen muodoista
– oppilasta on kannustettu pohtimaan ja keskustelemaan omasta työstään ja muiden töistä käyttämällä
teatteritaiteessa käytettäviä käsitteitä (feedback)
– oppilas tuntee improvisaation perusteet
– oppilas ymmärtää miten ideasta toteutetaan valmis esitys
– oppilas on kehittänyt kehontietoisuuttaan ja koordinointikykyään sekä äänenkäyttöään
– oppilas on saanut mahdollisuuden esittää esityksen useamman kuin yhden kerran
– oppilaalla on monipuolisia kokemuksia itsenäisestä työstä, pari- ja ryhmätyöstä sekä kokemusta
keskusteluista ja päätöksenteosta työryhmässä

Teatteritaide 4

90 min. / viikko (15 viikkoa syksyllä ja 15 viikkoa keväällä)

TaiKonilla kokoontuvat ryhmät, tunnit ajoittuvat iltaan.

Opettaja: Kalle Halmén

Opetuspaikka: Kasarmi 11, Tupa 1/Teatteri

Syyslukukausi: 19.8.2019 – 20.12.2019 (30 oppituntia)

Kurssimaksu: 98,00 €

Teaterkonst 4 (ruotsinkielinen ryhmä)

90 min. / vecka (15 veckor på hösten och 15 veckor på våren).

Undervisningen är kvällstid på TaiKon på Kasernområdet.

Undervisningsställe: Kasarmi 11, Teatteri, Blackbox

Hösttermin: 19.8.2019 – 20.12.2019 (30 lektioner)

Kursavgift: 98,00 €