Tervetuloa!

Tervetuloa!

Tervetuloa Vaasan, seudun ja Merenkurkun saariston uudelle sivustolle! Tämä on sivuston kehitysversio, jonka sisältöjä täydennetään. Mitä mieltä olet sivustosta?

Ohita valikko
Poika leikkii legoilla

Esiopetus

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään maksuttomaan esiopetukseen. Vaasassa esiopetus toteutetaan päiväkodeissa.

Lapset saavat esiopetusta neljä tuntia päivässä.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Ilmoittautuminen esiopetukseen

Ilmoittautuminen Vaasan kaupungin järjestämään esiopetukseen on vuosittain tammikuussa. Hakuajasta ilmoitetaan suoraan kotiin Wilman kautta, kaupungin verkkosivuilla sekä lehti-ilmoituksilla. Lapsi täytyy ilmoittaa esiopetukseen, vaikka hän olisi jo varhaiskasvatuksessa eikä varhaiskasvatuspaikka muutu.

Ilmoittautuminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksen sähköisessä asiointipalvelussa. Hakuajasta ilmoitetaan suoraan kotiin Wilman kautta, kaupungin verkkosivuilla sekä lehti-ilmoituksilla.

Lapsi ilmoitetaan esiopetukseen sille maantieteelliselle suuralueelle, jossa lapsi asuu esiopetuksen alkaessa. Katso täältä esiopetuspaikat.

Tiettyä yksikköä ei voi valita ilmoittautumisen yhteydessä. Vuorohoitoa tai iltahoitoa tarvitsevien lasten esiopetus järjestetään Punahilkan päiväkodissa.

Kirjallinen päätös esiopetukseen ottamisesta postitetaan huoltajille huhtikuun aikana. Esiopetuspaikka tulee ottaa kirjallisesti vastaan päätöksestä ilmenevään määräaikaan mennessä.

Esiopetussuunnitelmat ja toiminnan arviointi

Esiopetus perustuu Opetushallituksen hyväksymiin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin, joiden pohjalta Vaasassa on laadittu koko kuntaa koskeva yhteinen opetussuunnitelma.

Vaasan kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma on pohjana päiväkotien omille esiopetuksen opetussuunnitelmille.

Esiopetus on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä opetusta ja kasvatusta. Opetuksen tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukeminen ennen kouluikää. Tavoitteena on myös tukea lapsen oppimaan oppimisen taitoja sekä oppimisen ilon kokeminen.

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen (4 tuntia päivässä) lisäksi myös varhaiskasvatusta, tulee sähköisessä ilmoittautumislomakkeessa täyttää varhaiskasvatuksen tarve esiopetuksen lisäksi.

Varhaiskasvatus esiopetuksen lisäksi järjestetään samassa yksikössä kuin esiopetus.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Työ- ja loma-ajat esiopetuksessa

Esiopetuksessa noudatetaan perusopetuksen mukaisia loma-aikoja poissulkien mahdolliset lauantaille ajoittuvat työpäivät.

Lukuvuonna 2019-2020 esiopetuksen toimintakausi alkaa 16.8.2019 ja päättyy 29.5.2020.

Vuoden 2019-2020 loma-ajat:

Syysloma                            14.-18.10.2019

Itsenäisyyspäivä                 6.12.2019

Joululoma                           23.12.2019-10.1.2020

Hiihtoloma                          24.2.-1.3. 2020

Pääsiäisloma                      10.-13.4.2020

Vappu                                 1.5.2020

Helatorstai                          21.5.2020

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Palvelupäällikkö Maria Karvonen

  • +358 6 325 3124

  • +358 50 325 4821

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen hallinto

Olemme avoinna

  • 9.00-15.00

Poikkeavat aukioloajat 2019

25.2. – 3.3.                    koulujen talviloma – suljettu
19.4. – 22.4.                  pääsiäinen – suljettu
30. – 31.5.                      helatorstai – suljettu
20.6.                               avoinna klo 9 – 13
21.6.                                juhannusaatto – suljettu
1.- 31.7.                           suljettu
14. – 20.10.                   koulujen syysloma – suljettu
6.12.                                suljettu
20.12.                             avoinna klo 9 – 13
21.12.19 – 6.1.2020     koulujen joululoma – suljettu