Välkommen!

Välkommen!

Välkommen till den nya webbplatsen för Vasa, regionen och Kvarkens skärgård! Det här är en utvecklingsversion av webbplatsen och innehållet kommer att kompletteras. Vad tycker du om webbplatsen?

Förbigå menyn

Vaasa: Havet. Energi. Passion.

Hitta rätt service lätt

Höjdpunkter

Kvarkens skärgård – UNESCOs världsarv

Finlands enda Unesco naturarv. Det är den bästa platsen på jorden att uppleva landhöjningen som sker till följd av den senaste istiden.

Upplev Kvarken
Taiteiden yö

Upplev stadens vimmel och byasamhörighetens värme

I staden som verkar större än sin storlek tar man sig snabbt mellan olika stämningar och evenemang.

Öppna händelsekalendern och kom med!

De första enkelriktade cykelfilerna i Vasa

Cykelfiler byggs invid Kyrkoesplanaden. Vasa har fått 238 230 euro i statligt investeringsstöd för byggandet.

Läs nyheten

Aktuellt

Nyheter

16.7.2019

Energirådgivning finnas att fås i Österbotten

Energimyndigheten finansierar regional energirådgivning i alla finska landskap under de kommande fyra åren. Genom rådgivning främjas energieffektivitet och...

15.7.2019

Miljöministeriets enkät om kundupplevelser i förändringsprojekt med koppling till planläggning och planering av markanvändningen

Vi ser gärna att du svarar på miljöministeriets enkät om kunduppleveler i förändringsprojekt som har koppling till planläggning och planering av...

Mittaussuunnitelyryhmä
10.7.2019

Förändringar i rådgivningsverksamheten fr.o.m. 5.8

Vasas mödra- och familjeplaneringsrådgivning och centrums barnrådgivning flyttar från Sandviksgatan 6 till den nya adressen Dammbrunnsvägen 4 där...

Äiti ja lapset lastenneuvolassa.
8.7.2019

”Det bästa är när människorna gläds över böckerna och läser dem”

Biblioteksbranschens yrkesfolk värdesätter arbetets sociala karaktär och mångsidighet samt möjligheten att stå till tjänst. Det här framgår av en...

Lapsi ottaa kirjaa hyllystä