Välkommen!

Välkommen!

Välkommen till den nya webbplatsen för Vasa, regionen och Kvarkens skärgård! Det här är en utvecklingsversion av webbplatsen och innehållet kommer att kompletteras. Vad tycker du om webbplatsen?

Förbigå menyn

Lov, rådgivning och tillsyn

 • Ansökan om rökförbud till husbolag

  Bostadsaktiebolaget kan hos kommunen ansöka om fastställande av rökförbud för sitt hus. Det kan ansöka om rökförbud för lägenheternas balkonger och gårdar och för lägenheternas inomhusutrymmen.

 • Att söka bygglov, åtgärdstillstånd och/eller rivningslov

  Både för byggande och rivning ska i regel sökas lov

 • Byggnadstillsynens arkivtjänster

  Byggnadstillsynens handlingar är offentliga och vem som helst har rätt att ta del av dem. Kommunerna är skyldiga att arkivera de handlingar som anses nödvändiga. I byggnadstillsynens arkiv sparar kommunen byggnads- och åtgärdstillståndsritningar samt till exempel konstruktions- och ventilationsritningar. Enligt upphovsrättslagen har byggnadens planerare upphovsrätt till planen.

 • Syner

  Följande inspektioner är nämnda i ordningsföljd: