Välkommen!

Välkommen!

Välkommen till den nya webbplatsen för Vasa, regionen och Kvarkens skärgård! Det här är en utvecklingsversion av webbplatsen och innehållet kommer att kompletteras. Vad tycker du om webbplatsen?

Förbigå menyn

Grundläggande konstundervisning

En hobby inom konst ger glädje och upplevelser!

I Vasa kan konst som hobby has på Taikon och Kuula-institutet. Genom konsten hittar många barn och unga trevliga kompisar genom att göra saker tillsammans och samtidigt lära sig att musicera, dansa, måla, dramatisera och mycket annat. I en uppmuntrande och trivsam miljö är det tryggt att utvecklas och växa.

Inom grundläggande kontundervisning erbjuder vi sju olika konstformer.

Grundläggande konstundervisning är vägen till konstens värld – välkommen med!