Välkommen!

Välkommen!

Välkommen till den nya webbplatsen för Vasa, regionen och Kvarkens skärgård! Det här är en utvecklingsversion av webbplatsen och innehållet kommer att kompletteras. Vad tycker du om webbplatsen?

Förbigå menyn

Hälso- och sjukvård

 • Diabetesmottagningen

  Diabetiker sänds till Diabetesmottagningen med remiss från den vårdande läkaren eller diabetesskötaren på hälsostationen.

 • Egenvård

  Det lönar sig att sköta om det egna välbefinnandet! Ta till dig information och stöd för att främja din egen hälsa. Du får även stöd i egenvården av långtidssjukdomar.

 • Vi främjar patient- och klientsäkerheten samt arbetarskyddet för hälsovårdspersonalen i Vasa stads område. Vi samarbetar med ansvariga läkaren för smittsamma sjukdomar samt utför samarbete med Vasa centralsjukhusets infektionsenhet.

 • Hälsogranskningar för sjömän

 • Minnespoliklinik

  Vid minnespolikliniken kan man få mångsidig handledning och rådgivning i frågor som gäller minnesproblem. Vid minnespolikliniken utreder man minnesstörningar, ställer diagnos och planerar vården.

 • Enligt det nationella screeningprogrammet ordnar vi screening för förebyggande av livmorderhalscancer (papa-prov), bröstcancerscreening för kvinnor (mammografi) och fosterscreeningar under graviditet.

 • Sårvård