Välkommen!

Välkommen!

Välkommen till den nya webbplatsen för Vasa, regionen och Kvarkens skärgård! Det här är en utvecklingsversion av webbplatsen och innehållet kommer att kompletteras. Vad tycker du om webbplatsen?

Förbigå menyn

Vasa Krisgruppens jour

Krisgruppen sammanträder 1 – 3 dygn efter att tråkiga och chockerande händelser inträffat för att diskutera med den person/de personer som behöver hjälp.

Med personlig kris avses något som psykiskt belastar en person väldigt kraftigt såsom en anhörigs eller en nära anhörigs bortgång, olyckshändels eller självmord.

I akuta och uppskakande dödsfall, såsom olyckor och självmord, kan offrets anhöriga, vänner och t.ex. personer som bevittnat olyckan ringa kristelefon.

I kriser av annan typ t.ex. akuta förändringar i familjeförhållanden såsom skilsmässa, interna svårigheter i familjen eller allvarliga insjukningar, kan man beroende av fallet kontakta t.ex. psykologerna på Center för mental- och beroendevård Horisonten, skyddshemmet eller stadens familjerådgivning.

Ta kontakt

Krisgruppen dejourerar kl. 8-16 på vardagar samt helgdagar. Ringbud kan lämnas dygnet runt.

  • 040 550 1990