Välkommen!

Välkommen!

Välkommen till den nya webbplatsen för Vasa, regionen och Kvarkens skärgård! Det här är en utvecklingsversion av webbplatsen och innehållet kommer att kompletteras. Vad tycker du om webbplatsen?

Förbigå menyn

Klientens rättigheter

  • Dokument och datasystem som innehåller klient- eller patientuppgifter används för att sköta klient- och patientrelationer i den omfattning som arbetsuppgifterna förutsätter.

    Förverkligandet av dataskyddet övervakas regelbundet av de dataskyddsansvariga.

  • Socialombudsmannen hjälper dig till exempel genom att utreda lagstiftningens innehåll och berätta om myndigheternas praxis. Socialombudsmannen ger dig råd om vilken myndighet du bör vända dig till i ett visst ärende och ger råd om hur du kan söka ändring i ett beslut.