Välkommen!

Välkommen!

Välkommen till den nya webbplatsen för Vasa, regionen och Kvarkens skärgård! Det här är en utvecklingsversion av webbplatsen och innehållet kommer att kompletteras. Vad tycker du om webbplatsen?

Förbigå menyn

Social- och hälsosektorns avgifter

Här finns aktuella social- och hälsosektorns avgifter.

  • Vi fattar besluten om klientavgifterna för hemvård, effetiverat serviceboende och anstaltsvård.