Välkommen!

Välkommen!

Välkommen till den nya webbplatsen för Vasa, regionen och Kvarkens skärgård! Det här är en utvecklingsversion av webbplatsen och innehållet kommer att kompletteras. Vad tycker du om webbplatsen?

Förbigå menyn

Social- och hälsosektorns avgifter

Här finns aktuella social- och hälsosektorns avgifter.

Tandvårdens avgifter

Avgiftstaget för social- och hälsovårdens klientavgifter

Klientavgiftsbyrån

Besluten om klientavgifterna för hemvård, effetiverat serviceboende och anstaltsvård fattas vid klientavgiftsbyrå. Klientavgiftsbyrån betjänar även i ärenden som berör avgiftstaket och frikortet, nedsättning av de inkomstbundna klientavgifterna samt i ärenden som berör faktureringen.
Besöksadress:
Krutkällarvägen 4, 2 vån.
65100 Vasa

Dörrarna öppna: må-to kl. 8-16 och fr kl. 8-14

Postadress:
PB 241
65101 Vasa

e-post: asiakasmaksutoimisto(at)vaasa.fi

Öppet må-fr kl. 9-15. Telefontid må-fr kl 9-11.

Betalningschef tfn 06 325 2411

Faktureringssekreterarna:
tfn 06 325 2348
tfn 06 325 1605
tfn 06 325 2568

Faktureringssekreterare (avgiftstak och frikort) tfn 06 325 2413