Välkommen!

Välkommen!

Välkommen till den nya webbplatsen för Vasa, regionen och Kvarkens skärgård! Det här är en utvecklingsversion av webbplatsen och innehållet kommer att kompletteras. Vad tycker du om webbplatsen?

Förbigå menyn

Hjälpmedelsutlåning

Med hjälpmedel stöds kommuninvånare att klara sig hemma och i hemmiljön trots funktionsnedsättning, sjukdom eller åldersrelaterat besvär med funktionsförmågan.

Grundhjälpmedlen hjälper boendet hemma och i de dagliga funktionerna såsom i att röra sig, tvätta sig och i samband med WC-besök.

Hjälpmedelsbehovet kan konstateras av klienten själv, hennes/hans närstående eller en sakkunnig inom social- och hälsovården, som känner till klientens situation. Behovet av hjälpmedel bör utvärderas utifrån användarens situation, vid rätt tidpunkt och individuellt.

I utvärderingen ska man ta hänsyn till användarens funktionsförmåga, livssituation och levnadsmiljöns krav för att hjälpmedlet ska fungera. I hjälpmedelsfrågor kan kontakt tas direkt till hjälpmedelsutlåningen.

Hjälpmedlen är avgiftsfria för användaren.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Hjälpmedelsutlåning
Dammbrunnsvägen 2, 1 våningen
65100 Vasa

Tfn 040 740 5639

Öppethållningstider:
må, ti, to kl. 8-12
on kl. 12-16
fr kl. 12-15

Hjälpmedelsutlåning finns vid ingången till avdelningarna 5, 6 och 7.

Hjälpmedelsservicen i Lillkyro är öppen må och to kl. 12–14 tfn 06 325 8527.