Välkommen!

Välkommen!

Välkommen till den nya webbplatsen för Vasa, regionen och Kvarkens skärgård! Det här är en utvecklingsversion av webbplatsen och innehållet kommer att kompletteras. Vad tycker du om webbplatsen?

Förbigå menyn
Hammashuolto

Tandvård

I bastandvården ingår granskning av munområdet och behövliga förebyggande och reparerande vårdåtgärder. Det viktigaste är att borsta sina tänder två gånger per dag och undvika att småäta.

För icke-brådskande tandvård ges en tid enligt det individuella vårdbehovet. Väntetiden är i genomsnitt 6 månader. I denna stund då patienten bokar en icke-brådskande tid, placeras denne inte i kö, utan man strävar till att ge en vårdtid inom ramarna för vårdgarantin (6 månader).

Under mun- och tandkontrollbesöket utvärderar en sakkunnig förutom munhälsan även huruvida egenvården och kvaliteten på den räcker till. Under kontrollbesöket uppgörs en individuell vårdplan, där man fastställer vårdbehovet och förverkligandet samt tidpunkten för följande kontrollbesök.

Vårdplanen baserar sig på vårdbehovet och förbinder patienten själv att ta hand om egenvården i samband med munhälsan.

Att söka sig till tidig vård då symptomen dyker upp samt förebyggande vård och vård i tidigt skede möjliggör ingripande i påbörjande munsjukdomar och kan stoppas genom egenvård och sakkunnigvård. Att korrigera situationen i ett tidigt skede är oftast mer lättskött och förmånligt.

Tandvårdsjour

Jouren garanterar undersökning och första hjälpen vård som inte kan förflyttas utan risk för livsfara eller vars saknande skulle medföra betydande hälsofara. Du sköter själv om att boka en tid för fortsatt vård enligt behov. Läs mera om tandvårdsjouren.

Elektronisk ärendehanteringstjänst

Genom den elektroniska ärendehanteringstjänsten kan du

• Kontrollera dina eller tider inom tandvården med ett personligt bank-ID eller mobilcertifikat

• Avboka tandvårdens tidsbokningar

• Boka en tid för 1, 3 och 5 åriga barn till en tandhygienist eller tandsköterska för en periodisk granskning samt kontrollera, flytta och avboka tider. Andra tandvårdens tidsbokningar kan inte bokas eller flytta genom den elektroniska ärendehanteringstjänsten.

Du kan boka för ditt barn en tid till den periodiska munhälsokontrollen hos en tandskötare eller munhygienist 2 veckor före eller t.o.m. två veckor efter barnets födelsemånad (2 månaders tid).

•  Fylla i en till tidsbokningen relaterad elektronisk blankett för förhandsuppgifter som gäller din egna hälsa eller hälsan för ett barn under 15 år som du är vårdnadshavare för.

Tjänsten kan användas bara om klienten har en ikraftvarande tid till mottagning. När du fyller i och sparar dina egna hälsouppgifter elektroniskt före besöket på mottagningen, överförs uppgifterna automatiskt till patientinformationssystemet inom tandvården.

På så sätt har tandvårdens yrkespersonal tillgång till aktuella uppgifter.

En pappersform kan fortfarande fyllas i tandkliniken.

Tandkliniker

Dammbrunnens tandklinik
Dammbrunnsvägen 4
65100 Vasa

Se på kartan.

Keväinen kuva Tammikaivon terveysasemasta

 

Gerby tandklinik
Tallmarksvägen 5
65280 Vasa

Se på kartan.

Gerbyn terveysasema

 

Korsnästågets tandklinik
Fräsaregatan 2
65370 Vasa

Se på kartan.

Ristinummen hammashoitola kesällä.

 

Kyrkoesplanadens tandklinik
Kyrkoesplanaden 26
65100 Vasa

Se på kartan.

Kirkkopuistikon terveysasema

 

Lillkyro tandklinik
Lillkyrovägen 18
66500 Lillkyro

Se på kartan.

Vähänkyrön terveysasema kesällä.

 

Malmögårdens tandklinik
Vörågatan 2
65100 Vasa

Se på kartan.

Malmöntalo kesällä.

 

Sandvikens tandklinik
Sandviksgatan 6
65100 Vasa

Se på kartan.

Hietalahden hammashoitola kesällä.

 

Undervisningstandklinik
Sandögatan 18, 3 vån.
65100 Vasa

Se på kartan.

Opetushammashoitola kesällä

  • Tandvårdens avgifter

    Tandvårdens avgifter kollas varje år och uppdateras vid behov.

  • Tandvårdsjour

    Jouren garanterar undersökning och första hjälpen vård som inte kan förflyttas utan risk för livsfara eller vars saknande skulle medföra betydande hälsofara. Du sköter själv om att boka en tid för fortsatt vård enligt behov.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Tidsbokning

  • 06 325 2202

Tidsboknings öppettider

  • Må - to kl. 7.30-15.30 och fre kl. 7.30-15.00. I akuta ärenden ta kontakt genast fr.o.m. kl. 7.30, icke-brådskande ärenden efter kl. 9.

Tandvårdens klientfakturering och andra kontaktuppgifter

  • Förfrågningar som berör betalande, tfn 020 619 8077
  • Andra förfrågningar som berör räkningen, tfn 06 325 3016

Ledande övertandläkare
STL Katri Palo
tfn 06 325 2118

Övertandläkare
STL Hanna Kangasmaa
tfn 06 325 2236

Koordinerande överläkare i tandreglering
STL Mathias Grön
tfn 06 325 2202

Biträdande övertandläkare inom klinisk tandvård
STL Tiina Niemikorpi
tfn 06 325 2202

Biträdandeavdelningsskötare
TS Päivi Meriruoho
tfn 06 325 3030