Välkommen!

Välkommen!

Välkommen till den nya webbplatsen för Vasa, regionen och Kvarkens skärgård! Det här är en utvecklingsversion av webbplatsen och innehållet kommer att kompletteras. Vad tycker du om webbplatsen?

Förbigå menyn
Vanha Vaasan ilmakuva

Kartor och lägesdata

För Vasa stads kartproduktion svarar tekniska sektorns fastighetssektorn, som betjänar i alla ärenden som berör kartor över stadsområdet.

Fastighetssektorn uppehåller Vasa karttjänst. I denna karttjänst ingår grundkarta, guidekarta, ortoflygfoto samt övriga kartor och lägesdata.

Digitalt grund- och guidekartmaterial och ortoflygfoto kan beställas från fastighetssektorn, som innehar copyrighten till Vasa stads grund- och guidekarta. För digitalt kartmaterial beviljar vi användningsrätt i samband med beställningen. För utnyttjandet av guidekartan i tryckalster beviljar vi publiceringstillstånd.

Grundkarta

Grundkartan är en detaljerad karta, vars huvudsakliga syfte är att betjäna planering av markanvändning, byggande -och kommunalteknik.

Guidekarta

Guidekartan är en allmän karta, som innehåller stadens gatunät med namn, adressnummer, byggnadskvarter, parker och de mest framträdande objekten i terrängen.

Ortoflygfoto

Ortoflygfoto är ett mätningstekniskt noggrant flygfoto, som kan användas i planering och i illustrering.

Adress: Tekniska verket, Kyrkoesplanaden 26, Vasa

Visa kartan i större format

Ta kontakt

Kartkopior beställs från karterare. Numeriska kartor beställs från lägesdataplanerare.