Välkommen!

Välkommen!

Välkommen till den nya webbplatsen för Vasa, regionen och Kvarkens skärgård! Det här är en utvecklingsversion av webbplatsen och innehållet kommer att kompletteras. Vad tycker du om webbplatsen?

Förbigå menyn
Kestävä kehitys

Hållbar utveckling och ren miljö

  • Miljöskydd

    Till miljöskyddet hör att ta hand om både naturvärdena och en hälsosam, trygg och trivsam livsmiljö för människan. Luftens, vattendragens och jordmånens tillstånd inverkar förutom på naturmiljön även på många olika sätt på människans välmående.