Välkommen!

Välkommen!

Välkommen till den nya webbplatsen för Vasa, regionen och Kvarkens skärgård! Det här är en utvecklingsversion av webbplatsen och innehållet kommer att kompletteras. Vad tycker du om webbplatsen?

Förbigå menyn
Nainen ja koirta sydän

Sällskapsdjur

  • Kanalbrovägen 2, Vasa

  • Om du misstänker att ett djur vanvårdas ska du anmäla det till övervakningsveterinären, en tjänsteman i kommunen med ansvar för hälsoskyddsövervakningen eller polisen.

  • Veterinärtjänsterna omfattar bedömning och behandling av djurets hälsotillstånd och sjukdomar samt utfärdande av veterinärmedicinska intyg. Tjänsterna omfattar även upprätthållande av djurens hälsa och välfärd, förebyggande hälso- och sjukvård samt vid behov avlivande av djuret.