Välkommen!

Välkommen!

Välkommen till den nya webbplatsen för Vasa, regionen och Kvarkens skärgård! Det här är en utvecklingsversion av webbplatsen och innehållet kommer att kompletteras. Vad tycker du om webbplatsen?

Förbigå menyn

Grundläggande utbildning

Vasa stad har 14 finskspråkiga skolor och 5 svenskspråkiga skolor, som ordnar grundläggande utbildning.

I Vasa ordnar även Vasa Övningsskola och de privata skolorna Vaasan kristillinen koulu och Vaasan Rudolf Steiner-koulu grundläggande utbildning.

Den grundläggande utbildningen är avgiftsfri. Barn som är varaktigt bosatta i Finland är läropliktiga. Läroplikten inleds i allmänhet det år barnet fyller sju år och upphör när den grundläggande utbildningens lärokurs är slutförd eller när det har gått 10 år sedan läroplikten började. Läroplikten kan förlängas på grund av handikapp eller sjukdom.

Vuxna kan avlägga den grundläggande utbildningen vid Vaasan Opisto eller Vasa Arbis.

Kontaktuppgifter

Ta kontak

Förvaltningen för grundläggande utbildning

Förvaltningens öppethållningstider

  • kl. 9-15