Välkommen!

Välkommen!

Välkommen till den nya webbplatsen för Vasa, regionen och Kvarkens skärgård! Det här är en utvecklingsversion av webbplatsen och innehållet kommer att kompletteras. Vad tycker du om webbplatsen?

Förbigå menyn

Variskan koulu

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

  • Lärarrum 040 621 5325

  • Vaktmästare Mikko Antila (työaika 7.00- 15.15) 040 504 0608

  • Vaktmästare Risto Dufva 040 587 7547

Personalens e-post