Välkommen!

Välkommen!

Välkommen till den nya webbplatsen för Vasa, regionen och Kvarkens skärgård! Det här är en utvecklingsversion av webbplatsen och innehållet kommer att kompletteras. Vad tycker du om webbplatsen?

Förbigå menyn

Måltider inom småbarnspedagogiken

Både barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet på deltid och de som deltar på heltid har rätt till en måltid och mellanmål som föräldrarna betalar för i månadsavgiften för vården. I måltiderna beaktas barnens allergier och sjukdomar, etiska val och religiösa särdrag.

Matservice i Teese Botnia Oy Ab tillverkar bra och välsmakande mat som främjar kundens hälsa. Vi utför upphandlingar av livsmedel ansvarsfullt och på sätt som gynnar inhemska råvaror. Vi använder en sex veckors roterande basmatsedel som bas för menyplaneringen. I menyn beaktas bl.a. helger, säsongens råvaror, specialdieter och näringsmässiga aspekter.  Matlistornas planering grundar till Statens näringsdelegations rekommendationer, med beaktande av olika åldersgrupper.

Se matsedeln för daghem och skiftesdaghem på sidan Matservice i Teese Botnia Oy Ab.

Där finns även information om hur specialkosten tas i beaktande i småbarnspedagogik

Ta kontakt

Servicenummer betjänar på måndag-torsdag kl. 8-15 och på fredagar kl. 8-14

  • 062125001

Matservicedirektör Minna Jokinen

TeeSe Botnia Oy Ab:s www-sidor