Välkommen!

Välkommen!

Välkommen till den nya webbplatsen för Vasa, regionen och Kvarkens skärgård! Det här är en utvecklingsversion av webbplatsen och innehållet kommer att kompletteras. Vad tycker du om webbplatsen?

Förbigå menyn

Ekonomi, arbete och utkomst

  • Ekonomiskt stöd

    Utkomststödet är den form av utkomstskydd som beviljas i sista hand. FPA ansvarar för det grundläggande utkomststödet och kommunerna för det kompletterande utkomststödet.

  • Den sektorsövergripande samservicen som främjar sysselsättningen (TYP) är en samarbetsmodell för kommunen, TE-byrån och FPA och den betjänar personer som varit långvarigt arbetslösa.