Välkommen!

Välkommen!

Välkommen till den nya webbplatsen för Vasa, regionen och Kvarkens skärgård! Det här är en utvecklingsversion av webbplatsen och innehållet kommer att kompletteras. Vad tycker du om webbplatsen?

Förbigå menyn
Asfaltointi

Anläggande av gator och kommunalteknik

Vasa stads dagvattenprogram framlagd

PÅVERKA

Et dagvattenprogram har utarbetats för Vasa stad.

Vasa stads dagvattenprogram 2018 är framlagt undet tiden 18.6-17.7.2019 på anslagstavlan i Vasa stads tekniska verk, I våningen, adr. Kyrkoesplanaden 26 A och i Lillkyro, Lillkyrovägen 11.

Dagvattenprogram 2018 (pdf)

Du kan lämna in din åsikt senast 17.7.2019 före kl. 16 till tekniska nämnden, Vasa stad, Rådhusgatan 33, PB 3, 65101 VASA, registraturen@vasa.fi.

Markanvändnings- och byggförordningen 62 §.

Tilläggsuppgifter ger Siri Gröndahl tfn 040-563 6635 och Jan Nyman tfn 040-846 8626