Välkommen!

Välkommen!

Välkommen till den nya webbplatsen för Vasa, regionen och Kvarkens skärgård! Det här är en utvecklingsversion av webbplatsen och innehållet kommer att kompletteras. Vad tycker du om webbplatsen?

Förbigå menyn

Byggande av gator och kommunalteknik

Kommunteknikens projekteringsenhet sköter programmeringen, byggandet och projekteringen av investeringsobjekt som gäller gator och allmänna områden. Anläggande och reparation av gator håller gatunätet täckande och i gott skick. Gatorna anläggs i samarbete med entreprenörer och som stadens egen produktion.

Kommunteknikens byggnadsobjekt

Pågående projekt

Byggandet av Handelsesplanadens rondell, 12.11.2018-1.11.2019
Kommunaltekniskt byggande, MRP Risberg Ab

Förbättring av landsväg 724 Vid Metviken 1.7.2018-2020
Skanska Infra Oy

Gatubyggnad

Malamovägen, Sanering, 1–25.1 och 27.5–30.6
Peter Sandbacka