Välkommen!

Välkommen!

Välkommen till den nya webbplatsen för Vasa, regionen och Kvarkens skärgård! Det här är en utvecklingsversion av webbplatsen och innehållet kommer att kompletteras. Vad tycker du om webbplatsen?

Förbigå menyn

Gatubelysning

Stadens gatubelysning gör det tryggare att röra sig även under den mörka tiden. Alla slocknade gatlampor repareras i början och slutet av året i samband med servicegenomgången av gatubelysningsnätet. I enlighet med ett serviceavtal som har ingåtts med Kommuntekniken är det SähköWaasa Oy som har hand om underhållet av de gatlampor som staden äger.

Ta kontakt