Välkommen!

Välkommen!

Välkommen till den nya webbplatsen för Vasa, regionen och Kvarkens skärgård! Det här är en utvecklingsversion av webbplatsen och innehållet kommer att kompletteras. Vad tycker du om webbplatsen?

Förbigå menyn
Asfaltointi

Planering av gator och kommunalteknik

Kommunteknikens planeringsenhet planerar, bygger och underhåller trafikleder, grönområden, allmänna områden, båthamnar och mark- och vattenkonstruktioner samt anordningar i anslutning till dem.

Gatuplaner – så här påverkar du

Kommunteknikens planeringsenhet ansvarar för planeringen av trafik, gator och andra allmänna områden. Innan gatuplanerna godkänns är de offentligt framlagda i två veckor på anslagstavlan i första våningen i tekniska verket (Kyrkoesplanaden 26 A), på samservicepunkten i Lillkyro (Lillkyrovägen 11) och på stadens webbplats.

Under den tid planerna är framlagda kan skriftlig anmärkning lämnas in till centralregistraturen per e-post eller genom ett besök på platsen.

PB 3, 65101 VASA
Besöksadress: Rådhusgatan 33 A
E-post: registraturen(at)vasa.fi

Framlagda planer

Vasa stads dagvattenprogram

Ett dagvattenprogram har gjorts upp för Vasa stad. Dagvattenprogrammet 2018 är framlagt under tiden 18.6–17.7.2019.

Dagvattenprogram 2018 (pdf)

Senast 17.7.2019 före kl. 15 kan du lämna in din åsikt till stadens centralregistratur riktad till tekniska nämnden.

Markanvändnings- och byggförordningen § 62.

Ytterligare uppgifter ger Siri Gröndahl tfn 040-563 6635 och Jan Nyman tfn 040-846 8626

Godkända planer