Välkommen!

Välkommen!

Välkommen till den nya webbplatsen för Vasa, regionen och Kvarkens skärgård! Det här är en utvecklingsversion av webbplatsen och innehållet kommer att kompletteras. Vad tycker du om webbplatsen?

Förbigå menyn

Gerbybrinken (ak0972)

Gerbybrinken är att kompletteringsbyggnadspro-
jekt som syftar till att finna en högklassig bostads-,
service-, rekreations- och grönområdeslösning som
stöder sig på servicen i Gerby centrum och komplet-
terar den. Enligt planerna ska det skapas hem för ca
300 nya invånare på området.

Bilagor

Tilläggsinformation

  • 06 325 1160