Välkommen!

Välkommen!

Välkommen till den nya webbplatsen för Vasa, regionen och Kvarkens skärgård! Det här är en utvecklingsversion av webbplatsen och innehållet kommer att kompletteras. Vad tycker du om webbplatsen?

Förbigå menyn
I love muovi -kampanjan Vaasan joukkue Helsingissä

Utvecklande av staden

Framtidens Vasa byggs idag! Därför är arbetet för ett ännu bättre Vasa en hjärtesak för oss på stadsutvecklingen.

Vi säkerställer med vårt arbete att stadsstrategin och de strategiska programmen bidrar till framgång  för staden och stöder ett gott ledarskap. Vi stöder stadens sektorers förmåga till framförhållning samt genomförandet av de strategiska målen.

Med vår verksamhet främjar vi stadens livskraft och intressebevakning. Staden är en aktiv utvecklare av regionen, en aktör som förmedlar och skaffar kunskap. Vi agerar som en del av regionens innovationsekosystem tillsammans med företag, högskolor, organisationer samt kommuninvånarna genom gemensamt utvecklande.

Till våra uppgifter hör också främjande av projekt- och försöksverksamhet. Vi utreder med sakkunskap projekt-, försöks- och finansieringsmöjligheter och informerar aktivt om dem.

Vi främjar jämställdhet och likabehandling i staden samt tillgänglighet i stadens organisationers verksamhet och i kommuninvånarnas vardag. Också en hållbar utveckling syns tydligt i vår verksamhet.

Stadsutvecklingen bjuder in dig att bekanta dig närmare med verksamhet – välkommen till utvecklingens värld!

Ta kontakt