Välkommen!

Välkommen!

Välkommen till den nya webbplatsen för Vasa, regionen och Kvarkens skärgård! Det här är en utvecklingsversion av webbplatsen och innehållet kommer att kompletteras. Vad tycker du om webbplatsen?

Förbigå menyn

Orkesters kontaktuppgifter

Orkesters adressuppgifter

Besöksadress

Vasa stadshus (2:e vån.)
Senatsgatan 1
65100 Vasa
byrås tel. 06 325 3750

Postadress

Vasa stadsorkester
PB 3
65101 Vasa

Faktureringsadress

Vasa stad
Stadsorkestern
PB 129
65101 Vasa

FO-nummer: 0209602-6

Personal

Orkesters byrå

Merja Tyynelä, Intendent
06 325 3766, 040 524 8877
merja.tyynela@vaasa.fi

Josefiina Vanhanen, Information- och marknadsföringkoordinator
0400 860 745
josefiina.vanhanen@vaasa.fi

Jaakko Kortesharju, Notförvaltare-producent
0500 669 101
jaakko.kortesharju@vaasa.fi

Sirpa Parkkali-Tuovinen, Byråföreståndare
06 325 3750
sirpa.parkkali@vaasa.fi

Stadshusets personal

Jari Suomela, stadshusets värd och disponent, jari.suomela@vaasa.fi

Kenneth Salmensuo, stadshusets expeditionsmästare,
kenneth.salmensuo@vaasa.fi

Tfn. 040-501 0240

Café Maestro

Tuija Kaski-Kuula
tuija.kaski-kuula@vaasa.fi
Tfn. 040 836 2616

Kontaktuppgifter