Tervetuloa!

Tervetuloa!

Tervetuloa Vaasan, seudun ja Merenkurkun saariston uudelle sivustolle! Tämä on sivuston kehitysversio, jonka sisältöjä täydennetään. Mitä mieltä olet sivustosta?

Ohita valikko

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2040

Osayleiskaava koskee Vaasan keskusta-aluetta, mukaan lukien Onkilahden kaakkoisranta, hautausmaa-alue, Hietasaari, Hietalahden ranta- ja urheilupuisto, Kuparisaari, Etelä- ja Pohjois-Klemettilä sekä Vöyrinkapunki.

Osayleiskaava on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen maankäytön strategisen ja fyysisen kehittämisen työkalu. Sillä ohjataan yhdyskuntarakennetta ja yleispiirteistä maankäyttöä sekä sovitetaan yhteen erilaisia toimintoja. Keskustan osayleiskaavan tarkoitus on kehittää Vaasan keskusta-aluetta toiminnallisesti, kaupunkikuvallisesti sekä liikenteellisesti. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena aluevarauskaavana. Astuessaan voimaan se korvaa Vaasan kokonaisyleiskaavan keskusta-alueen osalta ja ohjaa asemakaavan muutosten laadintaa alueella.

Osayleiskaavan päätavoitteet ovat keskustan elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden vahvistaminen, kaupunkirakenteen kehittäminen energiatehokkaasti ja resurssiviisaasti, keskustan laajentaminen ja tiivistäminen sekä asukasmäärän nostaminen, liikenteen ja liikkumisen kehittäminen keskustassa, kulttuuriympäristön ja kaupunkikuvan huomioiminen sekä ilmastonmuutoksen ja maankohoamisen vaikutusten huomioonottaminen tulevaisuuden kaupunkirakenteessa ja rantaviivassa.

Keskustan osayleiskaavan laatimisesta tehtiin kaavoituspäätös vuonna 2013, ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä vuoden 2013 lopussa. Kaavan luonnosvaiheessa tehtiin useita selvityksiä, mm. keskustan täydennysrakentamisen ja korkean rakentamisen mahdollisuuksista sekä keskustan liikenteen ja liikkumisen kehittämismahdollisuuksista. Osayleiskaavan luonnos pidettiin nähtävillä keväällä 2016, jonka jälkeen kaavaehdotusta kehitettiin luonnosvaiheen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta.

Kaavaehdotus oli nähtävillä 1.6.–3.7.2017 ja siitä jätetiin 14 lausuntoa ja 3 muistutusta. Merkittävimmät esille tulleet muutostarpeet koskivat saarien merkintätapaa, muinaismuistokohteiden määräystä sekä varuskunta-alueen kaavamerkintää. Muita ehdotusvaiheessa esille tulleita muutostarpeita koskivat Toriparkin aluerajausta, radan varressa olevan tiilisen tavaramakasiinirakennusta sekä luo-alueiden määräyksiä. Lisäksi Wärtsilän tehdasalueella tuli kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen esille tarve mahdollistaa alueen kehittäminen muuhun käyttötarkoitukseen tulevaisuudessa. Tehtyjen muutosten vuoksi kaavaehdotus asetetaan uudelleen nähtäville.

Kaavaehdotuksen nähtävilläolon aikana on mahdollista osallistua kaavan valmisteluun antamalla muistutuksen kaavasta. Kaavaehdotus on nähtävillä 10.9.–10.10.2018. Tavoitteena on hyväksytty kaava vuoden 2018 lopussa.

Osayleiskaavan päätavoitteet ovat keskustan elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden vahvistaminen, kaupunkirakenteen kehittäminen energiatehokkaasti ja resurssiviisaasti, keskustan laajentaminen ja tiivistäminen sekä asukasmäärän nostaminen, liikenteen ja liikkumisen kehittäminen keskustassa, kulttuuriympäristön ja kaupunkikuvan huomioiminen sekä ilmastonmuutoksen ja maankohoamisen vaikutusten huomioonottaminen tulevaisuuden kaupunkirakenteessa ja rantaviivassa.

Keskustan osayleiskaavan laatimisesta tehtiin kaavoituspäätös vuonna 2013, ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä vuoden 2013 lopussa. Kaavan luonnosvaiheessa tehtiin useita selvityksiä, mm. keskustan täydennysrakentamisen ja korkean rakentamisen mahdollisuuksista sekä keskustan liikenteen ja liikkumisen kehittämismahdollisuuksista. Osayleiskaavan luonnos pidettiin nähtävillä keväällä 2016, jonka jälkeen kaavaehdotusta kehitettiin luonnosvaiheen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta.

Kaavaehdotus oli nähtävillä 1.6.–3.7.2017 ja siitä jätetiin 14 lausuntoa ja 3 muistutusta. Merkittävimmät esille tulleet muutostarpeet koskivat saarien merkintätapaa, muinaismuistokohteiden määräystä sekä varuskunta-alueen kaavamerkintää. Muita ehdotusvaiheessa esille tulleita muutostarpeita koskivat Toriparkin aluerajausta, radan varressa olevan tiilisen tavaramakasiinirakennusta sekä luo-alueiden määräyksiä. Lisäksi Wärtsilän tehdasalueella tuli kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen esille tarve mahdollistaa alueen kehittäminen muuhun käyttötarkoitukseen tulevaisuudessa. Tehtyjen muutosten vuoksi kaavaehdotus asetetaan uudelleen nähtäville.

Kaavaehdotuksen nähtävilläolon aikana on mahdollista osallistua kaavan valmisteluun antamalla muistutuksen kaavasta. Kaavaehdotus on nähtävillä 10.9.–10.10.2018. Tavoitteena on hyväksytty kaava vuoden 2018 lopussa.