Tervetuloa!

Tervetuloa!

Tervetuloa Vaasan, seudun ja Merenkurkun saariston uudelle sivustolle! Tämä on sivuston kehitysversio, jonka sisältöjä täydennetään. Mitä mieltä olet sivustosta?

Ohita valikko

Arviointi ja tilintarkastus

Tarkastustoimeen kuuluvat tarkastuslautakunta, tarkastusyksikkö ja JHT-tilintarkastajayhteisö.

Kaupunginvaltuuston alainen tarkastuslautakunta huolehtii:

  • valtuuston toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä
  • valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat
  • arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet

 

Lisäksi tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.  Tiedoksiannosta on säädetty erikseen kaupungin hallintosäännössä.

 

Tarkastustoimi muodostaa kaupungin ulkoisen tarkastuksen.

Tarkastuslautakunnassa on 9 jäsentä, joista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Lautakuntaa avustavassa tarkastusyksikössä on 2 viranhaltijaa.

Kaupungin lakisääteisenä tilintarkastajana toimii KPMG Oy tilikaudesta 2019 alkaen.

 

Tutustu tarkastuslautakuntaan  tästä. (linkki päätöksentekoon kun sivu valmis)