Tervetuloa!

Tervetuloa!

Tervetuloa Vaasan, seudun ja Merenkurkun saariston uudelle sivustolle! Tämä on sivuston kehitysversio, jonka sisältöjä täydennetään. Mitä mieltä olet sivustosta?

Ohita valikko
Vaasan kaupungin hallintotalon peruskorjaus

Talotoimen rakennuskohteet

Vuonna 2019 Vaasan Talotoimi toteuttaa korjauksia noin 13,5 miljoonalla eurolla Vaasan eri hallintokuntien tarpeisiin.

Meneillään olevat hankkeet

Hallintotalon peruskorjaus

Hallintotalo, Vaasanpuistikko 10, on Vaasan kaupungin palvelutuotannon kannalta merkittävä toimistokokonaisuus. Rakennus on myös historiallisesti merkittävä. Rakennus korjataan talotekniikaltaan ja tiloiltaan nykyaikaiseksi monitilatoimistoksi. Kohteen rakennussuunnittelu valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä. Rakennustyöt toteutetaan vuosien 2019 ja 2020 aikana.

Kaupungintalon peruskorjaus

Kaupungintalo toimii tällä hetkellä keskeisenä edustustilana sekä toimistorakennuksena. Sellaisena sen esitetään myös jatkossa toimivan. Rakennuksen 1. ja 2. kerroksessa olevat tilat ovat tällä hetkellä suureksi osaksi orkesterin käytössä. Mikäli Wasa Station –hanke toteutuu, orkesteri muuttaa sinne, ja heiltä vapautuvat tilat osoitetaan muuhun toimistokäyttöön. Rakennus on peruskorjauksen tarpeessa, talotekniikka uudistetaan niin kattavasti, kuin se suojelussa, kulttuurihistoriallisesti merkittävässä rakennuksessa on mahdollista.

Kaupungintaloon suunnitellaan jatkossa keskitettävän sivistystoimen toimintoja, tämän rahoitustarve tulee budjetoitavaksi vuonna 2020. Raastuvankatu 33:a käytetään Hallintotalossa ja muissa rakennuksissa tehtävien peruskorjaushankkeiden väistötiloina. Tämän käytön arvioidaan kestävän noin kolme – neljä vuotta, käytön loppupuolella arvioidaan rakennuksen tuleva käyttötarkoitus ja sen mahdollisesti vaatima rahoitustarve.

Keskustan kouluverkko

Kouluverkkoselvitys on käsitelty tarvittavissa toimielimissä. Keskustan kouluratkaisuksi esitettävien vaihtoehtojen arvioinnissa perusteiksi tulee esittää taloudellinen vertailu sekä huomioida kaupungin keskusta-alueen kehittymistavoitteiden vaikutukset toiminnallisten tavoitteiden lisäksi (Tilahallintoryhmä 31.8.2017). Vuoden 2018 aikana on tarkoitus laatia koko keskustan koulujen tarveselvitys. Hankesuunnittelu aloitetaan, kun tarveselvitys on hyväksytty.

Vanhan Vaasan koulu

Hankkeen tilatarveselvitys on hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 13.8.2018. Hankesuunnitelma valmistuu vuoden 2019 alussa, jonka jälkeen aloitetaan rakennussuunnittelu.

Vamia, autohalli ja rakennus

Tilahallintoryhmässä 21.4.2017 linjattiin, että Vamian osalta tarvitaan palvelustrategian kokonaisvaltainen tarkastelu, jonka perusteella voidaan esittää yhdistetty tarveselvitys auto-, maanrakennus- ja talonrakennusyksiköiden tilatarpeista.

Keskuskoulun peruskorjausten loppuunsaattaminen

Keskuskoulun osasaneeraus on edennyt vaiheeseen 8, eli kohteen viimeiseen osaan. Vaiheen kahdeksan työt jatkuvat julkisivujen rappauskorjauksilla, voimistelu- ja juhlasalin peruskorjauksilla sekä piha-alueen kunnostuksella. Kohde valmistuu elokuun 2019 lopussa.

 

Sivupaloasema

Tarveselvitys on hyväksytty tilahallintoryhmässä 23.2.2018. Hankkeen laajuus on arvioitu olevan n. 800 hum² (1115 brm²) ja sen on esitetty sijoittuvan eteläiseen Vaasaan. Hanke on välttämätön pelastuslaitoksen toimintaedellytysten varmistamiseksi tulevaisuudessa kattamaan lakivelvoitteet sekä alueellisen riskianalyysin edellyttämät tehostamisvelvoitteet jo olemassa olevien alueiden osalta sekä uusien rakentuvien alueiden kattamiseksi.

PERUSKORJAUSOHJELMA

Peruskorjausohjelman rahoituksella katetaan 1-3 suurehkoa osasaneerausprojektia vuosittain. Vuonna 2019 isoimmat peruskorjausohjelman hankkeet tulevat olemaan Sundom daghem, Nummen koulu ja Huvikummun päiväkoti.

Lisäksi rahoituksella toteutetaan n. 100-130 pienempää peruskorjaustyötä vuosittain. Suuri osa rahoituksesta painottuu vanhentuneen tekniikan uusimiseen ja sitä kautta vahinkoriskien pienentämiseen, sisäilmaston laatuun liittyviin asioihin, energiatehokkuuden parantamiseen sekä turvallisuuden ja esteettömyyden parantamiseen.