Tervetuloa!

Tervetuloa!

Tervetuloa Vaasan, seudun ja Merenkurkun saariston uudelle sivustolle! Tämä on sivuston kehitysversio, jonka sisältöjä täydennetään. Mitä mieltä olet sivustosta?

Ohita valikko

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta toimii kaupunginvaltuuston suorassa alaisuudessa.

Valtuustokausi 31.5.2017 – 31.5.2021

Puheenjohtajat

Puheenjohtaja: Heimo Hokkanen
Varapuheenjohtaja: Anne Rintamäki

Esittelijät

Tarkastusjohtaja Matti Rosvall

Kokouksiin osallistuvat viranhaltijat

Tarkastussihteeri, pöytäkirjanpitäjä: Pirkko-Liisa Ala-Karjanmaa

Kokouspäivät syksyllä 2019

 • 27.8.
 • 8.10.
 • 26.11.

Kokouspäivät keväällä 2020

 • 4.2.
 • 10.3.
 • 7.4.
 • 5.5.
 • 26.5.

Tietoa tarkastuslautakunnasta

Tarkastuslautakunnan on kaupunginvaltuuston alainen, ja sen lyhenne on TARLA.
Tarkastustoimeen kuuluvat:

 1. tarkastuslautakunta,
 2. tarkastusyksikkö ja
 3. JHT-tilintarkastajayhteisö.

Lautakunnan kokoonpano

Tarkastuslautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnan tehtävät

Kaupunginvaltuuston alainen tarkastuslautakunta huolehtii:

 • valtuuston toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä
 • valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat
 • arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet

Lisäksi tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.  Tiedoksiannosta on säädetty erikseen kaupungin hallintosäännössä.

Lisätietoja

esittelijä, tarkastusjohtaja Matti Rosvall
p. 040 482 2455
s-posti: matti.rosvall@vaasa.fi

Tietoa tarkastuslautakunnasta

Tarkastuslautakunnan on kaupunginvaltuuston alainen, ja sen lyhenne on TARLA.
Tarkastustoimeen kuuluvat:

 1. tarkastuslautakunta,
 2. tarkastusyksikkö ja
 3. JHT-tilintarkastajayhteisö.

Lautakunnan kokoonpano

Tarkastuslautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnan tehtävät

Kaupunginvaltuuston alainen tarkastuslautakunta huolehtii:

 • valtuuston toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä
 • valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat
 • arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet

Lisäksi tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.  Tiedoksiannosta on säädetty erikseen kaupungin hallintosäännössä.

Lisätietoja

esittelijä, tarkastusjohtaja Matti Rosvall
p. 040 482 2455
s-posti: matti.rosvall@vaasa.fi

Tarkastuslautakunta kokoontuu

tiistaisin klo 17.15, tarkastusyksikössä Vaasanpuistikko 17, kerros 5. Lautakunnan työn luonteesta johtuen jokaisen kokouksen lopussa varmennetaan / tarkastetaan seuraavan kokouksen ajankohta.