Tervetuloa!

Tervetuloa!

Tervetuloa Vaasan, seudun ja Merenkurkun saariston uudelle sivustolle! Tämä on sivuston kehitysversio, jonka sisältöjä täydennetään. Mitä mieltä olet sivustosta?

Ohita valikko

Vammaisneuvosto

Kaupungin alueella toimivien henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelimenä Vaasassa toimii vammaisneuvosto.

Kaupunginhallituksen toimikausi
1.6.2019 – 31.5.2021

Puheenjohtaja: Anne Salovaara-Kero
Varapuheenjohtaja: Kurt Jäntti
Kaupunginhallituksen edustaja 1.6.2019 -31.5.2021: Raija Kujanpää
Pöytäkirjanpitäjä ja esittelijä: Johanna Luomala

Kokouspäivät 2019

 

 

Tietoa Vammaisneuvostosta

Neuvoston kokoonpano

 • Kaupunginhallitus valitsee vammaisneuvostoon toimikaudekseen 13 jäsentä, joista yksi (1) on Vähänkyrön kaupunginosasta.
  Jokaiselle jäsenelle valitaan myös henkilökohtaisen varajäsenen.Seuraavista kahdeksasta toimielimistä kukin valitsee jäsenen ja varajäsenen vammaisneuvostoon:
 1. Kaupunginhallitus
 2. Sosiaali- ja terveyslautakunta
 3. Tekninen lautakunta
 4. Teknisten liikelaitosten johtokunta
 5. Rakennus- ja ympäristölautakunta
 6. Kasvatus- ja opetuslautakunta
 7. Koulutuslautakunta
 8. Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

Viisi jäsentä ja varajäsentä valitaan vammaisjärjestöjen ehdotuksesta.
Kaupunginhallituksen valitsema jäsen toimii puheenjohtajana.
Kaupunginhallitus valitsee varapuheenjohtajan toimielimiä edustavista jäsenistä, joiden tulee olla toimielinten varsinaisia jäseniä.

Neuvoston tehtävät:

 1. edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa,
 2. seurata vammaisten tarpeiden kehitystä kaupungin alueella,
 3. seurata kaupungin päätöksentekoa vammaisten kannalta,
 4. edistää vammaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon,
 5. edistää vammaisten tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, kuten esimerkiksi

koulutukseen,
työhön,
sosiaali- ja terveyspalveluihin,
kulttuuri- ja harrastustoimintaan,

 1. seurata vammaisille tarkoitettujen palveluiden ja muiden etuuksien kehitystä kaupungissa,
 2. tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin eri viranomaisille vammaisia koskevissa asioissa,
 3. huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta,
 4. valmistella toimintasuunnitelma ja toimintakertomus,
 5. hoitaa muut kaupunginhallituksen vammaisneuvostolle määräämät tehtävät.

Lisätietoja

 • pöytäkirjanpitäjä, vammais- ja esteettömyysasiamies Johanna Luomala
  p. 040 095 6221
  johanna.luomala@vaasa.fi

Tietoa Vammaisneuvostosta

Neuvoston kokoonpano

 • Kaupunginhallitus valitsee vammaisneuvostoon toimikaudekseen 13 jäsentä, joista yksi (1) on Vähänkyrön kaupunginosasta.
  Jokaiselle jäsenelle valitaan myös henkilökohtaisen varajäsenen.Seuraavista kahdeksasta toimielimistä kukin valitsee jäsenen ja varajäsenen vammaisneuvostoon:
 1. Kaupunginhallitus
 2. Sosiaali- ja terveyslautakunta
 3. Tekninen lautakunta
 4. Teknisten liikelaitosten johtokunta
 5. Rakennus- ja ympäristölautakunta
 6. Kasvatus- ja opetuslautakunta
 7. Koulutuslautakunta
 8. Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

Viisi jäsentä ja varajäsentä valitaan vammaisjärjestöjen ehdotuksesta.
Kaupunginhallituksen valitsema jäsen toimii puheenjohtajana.
Kaupunginhallitus valitsee varapuheenjohtajan toimielimiä edustavista jäsenistä, joiden tulee olla toimielinten varsinaisia jäseniä.

Neuvoston tehtävät:

 1. edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa,
 2. seurata vammaisten tarpeiden kehitystä kaupungin alueella,
 3. seurata kaupungin päätöksentekoa vammaisten kannalta,
 4. edistää vammaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon,
 5. edistää vammaisten tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, kuten esimerkiksi

koulutukseen,
työhön,
sosiaali- ja terveyspalveluihin,
kulttuuri- ja harrastustoimintaan,

 1. seurata vammaisille tarkoitettujen palveluiden ja muiden etuuksien kehitystä kaupungissa,
 2. tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin eri viranomaisille vammaisia koskevissa asioissa,
 3. huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta,
 4. valmistella toimintasuunnitelma ja toimintakertomus,
 5. hoitaa muut kaupunginhallituksen vammaisneuvostolle määräämät tehtävät.

Lisätietoja

 • pöytäkirjanpitäjä, vammais- ja esteettömyysasiamies Johanna Luomala
  p. 040 095 6221
  johanna.luomala@vaasa.fi

Vammaisneuvosto kokoontuu

klo 16.00, Hallintotalolla, Raatuvankatu 33 A