Tervetuloa!

Tervetuloa!

Tervetuloa Vaasan, seudun ja Merenkurkun saariston uudelle sivustolle! Tämä on sivuston kehitysversio, jonka sisältöjä täydennetään. Mitä mieltä olet sivustosta?

Ohita valikko

Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimi luo edellytykset hyvälle kaupunkirakenteelle huolehtimalla kaupungin maapolitiikan ja asunto-olojen kehittämisestä, maa- ja vesialueiden hallinnasta, hankinnasta ja luovutuksesta, paikkatiedon hallinnan kehittämisestä ja kartastotehtävistä, kiinteistönmuodostus- ja mittaustehtävistä sekä kiinteistörekisterinpidosta.

 

Tonttipalvelut

Tonttipalvelut vastaa kaupungin omistamien tonttien myynnistä ja vuokraamisesta asumis- ja yrityskäyttöön. Tonttipalvelut huolehtii myös kaupungin maapolitiikasta, maaomaisuuden hallinnasta ja maan hankinnasta.

Ota yhteyttä tonttipalveluihin:

tontit@vaasa.fi

Asumispalvelut

Asumispalvelut huolehtivat mm. kaupungin asuntopolitiikasta, asunto-olojen kehittämisestä, ARA-asuntokannan viranomaistehtävistä sekä erityisryhmien asumistarpeista.

Ota yhteyttä asumispalveluihin:

asumispalvelut@vaasa.fi

Paikkatietopalvelut

Paikkatietopalvelut vastaa kaupungin paikkatietojärjestelmän toimivuudesta ja kehittämisestä. Palveluihin sisältyy kaupungin muiden yksiköiden ja toimialojen paikkatietoon liittyvien ongelmien ja ratkaisuvaihtoehtojen konsultointi sekä uusien järjestelmien käyttöönoton tuki.

Kiinteistö- ja mittauspalvelut

Kiinteistönmuodostus huolehtii pääosin lakisääteisistä tehtävistä, kuten esimerkiksi kiinteistönmuodostuksesta, kiinteistörekisterin ylläpitämisestä, tonttijakojen laadinnasta sekä niihin liittyvistä karttapalveluista.

Mittauspalveluyksikkö suorittaa rakennus- ja toimenpidelupiin liittyvät viranomaismittaukset, tontin lohkomisiin ja muihin kiinteistötoimituksiin liittyvät mittaukset sekä pohjakartan ylläpidon mittaukset.

Ota yhteyttä

  • +358 6 325 1111

Kiinteistötoimen henkilöstön yhteystiedot