Tervetuloa!

Tervetuloa!

Tervetuloa Vaasan, seudun ja Merenkurkun saariston uudelle sivustolle! Tämä on sivuston kehitysversio, jonka sisältöjä täydennetään. Mitä mieltä olet sivustosta?

Ohita valikko

Työllistämispalvelut

Työllistämisen toiminta-ajatus on vaasalaisten pitkäaikaistyöttömien palkkatukityöllistäminen ja sitä kautta työmarkkinatuen kuntaosuusmaksun pienentäminen. Lisäksi työllistämispalvelut vastaa osatyökykyisten työllistämisestä ja nuorten, sekä erityisnuorten kesätyöllistämisestä, jatkopolkujen etsiminen ja tarjoaminen työllistetyille, siviilipalveluspaikkojen tarjoaminen vaasalaisille siviilipalveluvelvollisille sekä työllistämistä edistävien hankkeiden tukeminen.

Palkkatuettu työ

Vaasan kaupunki työllistää palkkatuella n. 200 henkilöä vuosittain eri yksikköihinsä.

Vaasan kaupungin työllistämisvaroin toteutettava palkkatukityöllistäminen kohdistuu pääasiassa palkkatukea saaviin yli 300 päivää työmarkkinatuella olleisiin vaasalaisiin työttömiin. Palkkatukijakson kesto on tavallisesti 8 kk (35 viikkoa) ja työaika 85 %. Työllistämistä suunnataan myös ikänsä puolesta 6 kk kokopäivätyön tarvitseviin velvoitetyöllistettäviin.

Miten Vaasan kaupungin palkkatukityöhön pääsee?

Työnhakijan tulee olla aina ensin yhteydessä TE-toimistoon, jossa on tiedossa kaikki kaupungin avoimet palkkatukipaikat.

Voit myös saada kotiin tiedot kaupungilla avoimena olevasta palkkatukipaikasta, jolloin voit olla yhteydessä suoraan henkilöön, jonka tiedot löytyvät TE-toimiston lähettämästä ilmoituksesta.

Työllistämisen Vaasa-lisä

Vaasa-lisää maksetaan 350 €/kk, silloin kun työnantaja palkkaa 8 kuukautta työttömänä työnhakijana olleen henkilön. Vaasa-lisää maksetaan yhden henkilön kohdalla maksimissaan kuuden (6) kuukauden ajan, eli yhteensä 2100 euroa.

Tallenna tiedosto koneellesi, niin voit täyttää sen PDF-ohjelmalla sähköisesti.

Lisätietoja

tyollistamispalvelut@vaasa.fi

TAI

työvoimasuunnittelija

+358 40 646 3391

Kesäduuniseteli

Kesätyöllistämiseen saat tukea kun:

 • työnantaja on yritys tai rekisteröity yhdistys, joka työllistää alle 50 henkilöä.
 • yritys/yhdistys ei saa kesätyöpaikkaan muuta tukea nuoren työllistämiseen.
 • työnantajalla ei ole ollut lomautuksia eikä irtisanomisia edellisen 9 kk:n aikana.
 • nuorelle maksetaan bruttopalkkana vähintään työehtosopimuksen mukainen minimipalkka kokopäivätyöstä.
 • työsuhde on vähintään 2 viikon / 60 tunnin pituinen 1.5.–30.9. välisenä aikana.
 • nuoren kanssa tehdään kirjallinen työsopimus.
 • työnantajalla tulee olla nimetty vastuuhenkilö, joka suorittaa työnopastuksen ja työnteon valvontaan liittyvät asiat.
 • kesätyöhön tulevan nuoren tulee olla iältään 15–29-vuotias työsuhteen alkaessa.

Tuki on 30 % bruttopalkasta, max. 500 € per työntekijä.

70 ensimmäisenä kaavakkeen palauttanutta saa Kesäduuniseteliin, kun edellä kerrotut ehdot täyttyvät.

Kesäduuniseteleiden hakuaika on vuosittain 1.4. – 30.4.

Lisätietoja saat

tyollistamispalvelut@vaasa.fi

TAI

työvoimasuunnittelija

+358 40 646 3391

Työssäoloehdon täydentäminen

Saadaksesi työssäolojakson jälkeen esim. ansiosidonnaista päivärahaa, tulee työssäoloehdon täyttyä. Tarkempia tietoja työssäoloehdosta saat omasta työttömyyskassastasi tai Kelan sivuilta https://www.kela.fi/mika-on-tyossaoloehto.

Työllistämispalveluiden kautta voit täydentää työssäoloehtoa 1-2 kk työllistämisjaksolla Vaasan kaupungin eri yksiköissä.

Mikäli sinulta puuttuu työssäoloehdosta alle kaksi kuukautta, ota yhteyttä.

Lisätietoja

tyollistamispalvelut@vaasa.fi

TAI

työvoimasuunnittelija

+358 40 646 3391

Työkokeilu

Työkokeilupaikat työttömille työnhakijoille

Kaupunki tarjoaa monipuolisia työkokeilupaikkoja eri yksiköissään. Työpaikalla tapahtuvan työkokeilun tavoitteena on ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selkiyttäminen tai työmarkkinoille paluun tukeminen. Työkokeilussa voit tutustua eri aloihin käytännössä ja selvittää, kiinnostaako kyseinen ala, tai ammatti sinua, tai mitä osaamista tarvitset työllistyäksesi sinua kiinnostavalle alalle.

 

Miten Vaasan kaupungin työkokeiluun pääsee?

Tarkista ensin TE-toimistosta oletko oikeutettu työkokeiluun.

Jos kiinnostuit, voit olla suoraan yhteydessä yksikköön joka sinua kiinnostaa.

Kaupunki ilmoittaa myös avoimet työkokeilupaikat TE-toimistoon, jota kautta voi myös tiedustella kaupungin työkokeilupaikoista.

Kesto

Työkokeilun kesto sovitaan tilanteesi ja työkokeilun tavoitteiden mukaan:

• enintään 12 kk, joista enintään 6 kk samassa tehtävässä
• työkokeilun pituus on tavallisesti 1 – 6 kuukautta
• 1-5 päivänä viikossa, 4-8 tuntia päivässä

Toimeentulo

Työkokeilu ei ole palkallista, mutta saat työkokeilun ajalta työttömyysetuuden ja sen lisäksi kulukorvausta 9 € / työkokeilupäivä. Alle 25-vuotiaat, joilla ei ole ammatillista tutkintoa eivät saa kulukorvausta.

Ennen työkokeilun alkamista tehdään työkokeilusopimus yhdessä TE-toimiston kanssa. Työkokeiluun osallistuva voi keskeyttää työkokeilun, jos hän työllistyy tai saa opiskelupaikan.

Lisätietoja

TE-toimistosta

TAI

tyollistamispalvelut@vaasa.fi

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminnan tavoitteena on parantaa elämänhallintaa ja lisätä mahdollisuuksia työllistyä. Toiminta on tarkoitettu niille, jotka ovat olleet työttöminä pidempään.

Toiminta on väylä työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin ja niiden jälkeen työhön. Kyseessä ei ole työsuhde. Tavoitteena on totuttautua työelämän pelisääntöihin ja jämäköittää omaa elämänhallintaa. Työtoiminta sovitetaan työ- ja toimintakykysi sekä osaamisesi mukaan työmarkkinoille pääsyn kannalta mielekkääksi ja riittävän vaativaksi.

Kuntouttava työtoiminta on sisällöltään hyvin lähellä normaalia työtä.

Vaasan kaupunki järjestää kuntouttavaa työtoimintaa pitkäaikaistyöttömille yhteistyössä kaupungin aikuissosiaalityön kanssa. Toiminta sijoittuu kunnan eri toimipisteisiin avustaviin tehtäviin.

Alla on lueteltuna esimerkkejä kaupungin omista paikoista:

 • Palvelutalot eri puolilla kaupunkia (Helppari -toiminta)
 • Tekninen toimi (esim. puutarha)
 • Sivistystoimi (esim. koulut, päiväkodit, iltapäiväkerhot)
 • Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi  (esim. museot, kirjastot, nuorten työpaja, liikuntapaikat)
 • Keskushallinto (esim. toimistot)

Kuntouttavaan työtoimintaan tullaan oman sosiaalityöntekijän kautta, joka hankkii toimintapaikat ja tukee asiakasta kuntouttavan työtoiminnan aikana.

Tiedusteluihin vastaavat kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat
puh. 040 525 0778 (ma-pe), 040 169 0799 (ma-pe), 040 176 8198 (ma-pe) ja 040-632 5125 (ma-ke)

Yhteystiedot

Vastaamme mielellämme kysymyksiin

Työvoimasuunnittelija

 • +358 40 646 3391

Postiosoite

Esteetön sisäänkäynti Raastuvankatu 33 b. Kulku Kasarminkadun puolelta.

Vastaamme mielellämme kysymyksiin